Terapiretninger

Der er mange forskellige retninger og metoder inden for psykoterapien – alle med hver deres styrker og fokusområder. Her finder du en oversigt over nogle af de mest gængse terapiretninger.

Eksistentiel terapi

Eksistentiel terapi betegner et bredt terapeutisk område, som tager afsæt i eksistentiel filosofi og eksistentiel psykologi

Kognitiv adfærdsterapi

Kognitiv adfærdsterapi er en terapiform, der tager udgangspunkt i, hvad vi mennesker tænker, opfatter og husker

Metakognitiv terapi

Den metakognitive terapi interesserer sig for, hvordan vi tænker. Det vigtige er ikke, hvad vi tænker, men hvordan vi reagerer på disse tanker

Systemisk terapi

Den systematiske terapi lægger vægt på samspillet mellem mennesker, for eksempel i familien, og der er fokus på de kommunikationsmønstre og den adfærd, der har skabt og fastholder problemerne

Narrativ terapi

Narrativ terapi forstår et menneskes liv som skabt af narrativer, og narrativer betyder fortællinger eller historier

Neuroaffektiv terapi

Neuroaffektiv terapi har fokus på, at individet får løsnet fastfrosne tilstande i nervesystemet og opnår en psykoedukativ forståelse af indre ordløse tilstande

Integral psykoterapi

Integral betyder helhedsorienteret, holistisk og inkluderende. I integral psykoterapi inddrages så mange perspektiver på mennesket som muligt

Oplevelsesorienteret terapi

Oplevelsesorienteret terapi lægger vægt på dét at opleve og udtrykke følelser, reaktioner og potentialer, der er blevet undertrykt og kan ligge i ens underbevidsthed

NLP psykoterapi

NLP står for Neuro Lingvitisk Progammering og er en nænsom terapiform, der retter sig mod et bredt udsnit af klienter på individ-, par-, familie- og gruppeniveau

Familieterapi

Familieterapi er en metode, der har til formål at forbedre relationen og dynamikken i familien og derved hjælpe familien og den enkelte i bedre trivsel

Parterapi

Parterapi er terapi til par, hvor fokus er på relationen mellem partnerne i parforholdet

Jungiansk psykoterapi

Gennem samtale hjælper den jungianske psykoterapeut sin klient til at forstå og tolerere egne følelser og reaktioner for bedre at kunne håndtere de mangeartede psykiske påvirkninger

Emotionsfokuseret terapi

Emotionsfokuseret terapi (EFT) er en evidensbaseret psykoterapeutisk tilgang, der har til formål at hjælpe mennesker med at blive opmærksom på og udtrykke deres følelser

Få viden om forskellige psykiske lidelser

Psykiske lidelser som angst, depression og spiseforstyrrelser er et stigende samfundsproblem i Danmark. Bliv klogere på psykiske lidelser og problemer

Hvad er psykoterapi?

Psykoterapi er en fællesbetegnelse for forskellige kliniske behandlingsmetoder, der har til formål at hjælpe mennesker med at tackle psykiske og personlige problemer. Metoderne stammer fra etablerede psykologiske principper, faglig ekspertise og forskning.

 

Psykoterapi foregår ofte individuelt, men praktiseres også i grupper og med par og familier.

 

 

Depression og angst er blandt de hyppigste psykiske lidelser i Danmark

Depression

Ifølge Psykiatrifonden får 17-18 procent af danskerne en depression. Det svarer til knap hver femte dansker

%

Stress

Ifølge Statens Institut for Folkesundhed bliver cirka 35.000 danskere hver dag sygemeldt med stress.

k

Angst

12 pct. af befolkningen i Europa har en angstlidelse. Det svarer til 400.000 danskere

%

Sorg

Ifølge Det Nationale Sorgcenter lider 10% af voksne efterladte af forlænget sorgreaktion

%

Spiseforstyrrelser

I Danmark lider 75.000 personer af en spiseforstyrrelse

k

Personlighedsforstyrrelse

10 pct. af befolkningen lever op til kriterierne for en personlighedsforstyrrelse

%

Kilde: Psykiatrifonden, Det Nationale Sorgcenter, Statens Institut for Folkesundhed