Om foreningen

Dansk Psykoterapeutforening repræsenterer psykoterapeuterne i Danmark.

Foreningen blev grundlagt i 1993 og har i dag flere end 2800 medlemmer, der alle som minimum har en fireårig psykoterapeutuddannelse bag sig.

Dansk Psykoterapeutforenings vigtigste opgaver er at sikre en høj kvalitet i det psykoterapeutiske arbejde, at forbedre vilkårene for psykoterapi og psykoterapeuter i Danmark, og at gøre det nemt og trygt for alle at få hjælp fra en veluddannet og erfaren psykoterapeut. Foreningen sikrer, at det psykoterapeutiske arbejdet bliver udført på basis af veldokumenterede metoder samt faglige og etiske standarder

Foreningen arbejder for, at flere udsatte borgere får adgang til ydelser hos psykoterapeuterne. Dansk Psykoterapeutforening arbejder for at få beskyttet titlen ”psykoterapeut” for at sikre kvalitet for borgerne i Danmark.

Det arbejder vi for

Mere end en halv million danskere lider af en psykisk sygdom. Over 1,8 millioner danskere er pårørende til et psykisk sårbart menneske. Og i løbet af livet oplever vi alle kriser, problemer eller udfordringer, der gør, at vi – i større eller mindre grad – har brug for hjælp og støtte til at hele, komme videre eller udvikle os.

Alligevel er den psykiske sundhed underprioriteret i dagens Danmark.

I Dansk Psykoterapeutforening har vi en vision om et samfund, hvor psykiske sygdomme ikke er et tabu og bliver taget ligeså alvorligt som fysiske sygdomme. Og hvor alle danskere med psykiske problemer og kriser nemt og uden ventetid kan få den hjælp, de har brug for til at få et bedre liv.

Skal vi nå dertil, kræver det en styrkelse af psykoterapien.

 

Derfor arbejder Dansk Psykoterapeutforening for at:

 • øge kendskabet til psykoterapi
 • sikre kvaliteten af psykoterapien i Danmark
 • øge udbredelsen og anvendelsen af psykoterapi

 

 

Vores mål

For at nå dertil – og for at sikre psykoterapeuter og deres klienters interesser – har Dansk Psykoterapeutforening  fastsat ti mål:

 1. At samle de kvalificerede psykoterapeuter i Danmark

 2. At sikre klienter og brugere tryghed i valget af psykoterapeut

 3. At fastsætte faglige standarder og etiske regler for psykoterapeutisk virksomhed

 4. At sikre yderligere kvalitetsudvikling af de psykoterapeutiske uddannelser og fremme forskning inden for psykoterapi

 5. At øge kendskabet til psykoterapi og medlemmernes færdigheder og virke

 6. At psykoterapi får en fremtrædende rolle inden for forebyggelse og behandling af psykiske og sociale problemstillinger

 7. At psykoterapi bliver en anerkendt del af det offentlige tilbud om behandling

 8. At fremme medlemmernes interesser over for offentlige myndigheder og private virksomheder

 9. At samarbejde med andre organisationer og foreninger i spørgsmål af fælles interesse

 10. At deltage i internationalt samarbejde – bl.a. gennem European Association for Psychotherapy (EAP) og World Council for Psychotherapy med henblik på erfaringsudveksling og fælles internationale standarder

Vi er med til at nå Verdensmålene

Dansk Psykoterapeutforening bidrager til at nå verdensmålene. Foreningen arbejder målrettet for at nå mål

 • nr. 3 (Sundhed og Trivsel)
 • nr. 4 (Kvalitetsuddannelse)
 • nr. 10 (Mindre Ulighed)
 • nr. 16 (Fred, Retfærdighed og Stærke Institutioner)

Medlemskab er et kvalitetsstempel

I dag er der ingen statslige regler for, hvornår en person må kalde sig for psykoterapeut. Det betyder, at alle og enhver med ingen eller kun lidt uddannelse uhindret kan sætte et skilt på døren og tage imod klienter.

Derfor er et medlemskab af Dansk Psykoterapeutforening også et kvalitetsstempel. Alle vores medlemmer skal leve op til en række kriterier om uddannelse og erfaring for at få lov til at kalde sig psykoterapeut MPF. Denne titel er klienternes garanti for, at terapeuten har de kompetencer, der skal til for at give den rigtige hjælp og behandling.

 

Medlem af EAP

Dansk Psykoterapeutforening arbejder også internationalt og er en del af World Council for Psychotherapy og The European Association for Psychotherapy (EAP), der er en sammenslutning af 128 foreninger for psykoterapi i Europa. Den internationale betegnelse for Dansk Psykoterapeutforening er The Danish Association of Psychotherapists.

 

Europæisk samarbejde

Læs mere om EAP

Kernefortælling

Effektiv hjælp til børn, unge og voksne i problemer

Psykoterapeuter MPF hjælper mennesker med at håndtere kriser og skaber øget trivsel og livskvalitet. De løser en vigtig samfundsopgave.

Dansk Psykoterapeutforening er sat i verden for at samle professionen af psykoterapeuter MPF i en fælles forening. Foreningens vigtigste opgave er at sikre den faglige kvalitet og at udbrede viden om effekter af psykoterapien til gavn for mennesker i problemer i Danmark.


Dansk Psykoterapeutforening understøtter psykoterapeuter MPFs arbejde og synliggør, at psykoterapeut MPF er et trygt valg. Foreningen sikrer, at arbejdet bliver udført på basis af veldokumenterede metoder samt faglige og etiske standarder.


Foreningen arbejder for, at flere udsatte borgere får adgang til ydelser hos psykoterapeuterne. Dansk Psykoterapeutforening arbejder for at få beskyttet titlen ”psykoterapeut” for at sikre kvalitet for borgerne i Danmark.


Hvem er en psykoterapeut MPF?

Psykoterapeuter MPF har taget en 4-årig uddannelse på et uddannelsessted, der er godkendt og evalueret af Dansk Psykoterapeutforening. For at få adgang til at tage en psykoterapeutisk videreuddannelse, skal man have en grunduddannelse på minimum bachelorniveau samt minimum tre års relevant erhvervserfaring. Psykoterapeuter forener dermed en forudgående kompetence og praksisnær erfaring i arbejdet med mennesker, fx som lærer eller socialrådgiver, med en psykoterapeutisk overbygning. Denne to-faglighed betyder, at en psykoterapeut er et menneske med livserfaring samt erfaring og viden fra praksis. De kender virkeligheden, som de med en overbygning til psykoterapeut kombinerer med egenterapi og træning, der er en forudsætning for at hjælpe mennesker i fastlåste problemer tilbage i trivsel.


Psykoterapeuter opererer i forskellige faglige kontekster. De vil særligt være at finde inden for social- og sundhedsområdet i kommunerne, inden for psykiatrien som bindeled mellem regioner og kommuner, i beskæftigelsesindsatsen (jobcentre) samt i private virksomheder, institutioner og egne private praksisser. De yder supervision i organisationers arbejde med udsatte mennesker og laver undervisningsforløb for frontlinje-personale.


Psykoterapeuter tager vare på en bred vifte af problemer og arbejder inden for hele spektret af social- og sundhedsområdet: Mental sundhed for børn og unge, skolevæg-ring, ensomhed, overgreb, anbringelser af børn og unge uden for hjemmet, beskæftigelsesfremme, fastholdelse af unge i uddannelse, sorg og krise, stress, angst, depression, voldsudsatte, voldudøvere, misbrug, traumer, spiseforstyrrelser, seksualitet, skilsmisse og sammenbragte familier, mv.


Psykoterapeuter MPF hjælper hvert år mennesker i Danmark med at håndtere problemer, der gå  ud over den psykiske trivsel og bidrager til at skabe forandring i menneskers og familiers liv. Mistrivsel bliver til trivsel og derfor oplever mange børn og voksne, at de kommer på fode igen til gavn for familieliv, skolegang, uddannelse og arbejde.


Ingen mennesker går gennem livet uden problemer og udfordringer, men nogen problemer risikerer at udvikle sig til svære livsudfordringer og kroniske lidelser. Her bidrager psykoterapeuter til at forebygge stress, angst og depressionstilstande, som sætter mange menneskers liv på pause og kan resultere i behov for psykiatrisk behandling. Psykoterapeuter bidrager også til den videre behandling af mennesker, hvor udfordringerne er nået til et uløseligt og lidelsesfuldt stadium.

Grundet psykoterapeuters specialer særligt inden for social- og sundhedsområdet, har Dansk Psykoterapeutforening holdninger og forslag til ny social- og sundhedspolitik. Dansk Psykoterapeutforening er høringspart på centrale politikområder

Foreningen i tal

Pr. 8. juli 2024 har Dansk Psykoterapeutforening i alt 3.617 medlemmer, heraf:

Ordinære medlemmer

Studiemedlemmer

Pensionistmedlemmer

Bosat i udlandet

Passive medlemmer

I alt