Privatlivspolitik 

Når du besøger Dansk Psykoterapeutforenings hjemmeside www.dpfo.dk accepterer du, at vi behandler dine personoplysninger i henhold til vores privatlivspolitik. Dansk Psykoterapeutforening ejer, driver og er dataansvarlig for hjemmesiden.

Dansk Psykoterapeutforening

Frederiksholms Kanal 20, stuen

1220 København K

CVR: 17046373

Hvis du har spørgsmål eller kommentarer til vores datapolitik, eller til hvordan vi bruger dine personoplysninger, kan du kontakte os på: kontakt@dpfo.dk / telefon 70 27 70 07

Behandlingsaktiviteter

Vi deler nogle af dine oplysninger med tredjeparter, med hvilke vi har indgået databehandleraftaler og i forbindelse hermed har vi sikret os, at de overholder gældende lovgivning på området, herunder GDPR.

Se listen nedenfor over aktuelle tredjeparter, som vi videregiver personoplysninger til.

Vi respekterer fuldt ud alle ønsker om hemmeligholdelse af personoplysninger, som afgives online, og vi er opmærksomme på behovet for hensigtsmæssig beskyttelse og forsvarlig behandling af alle personoplysninger, vi modtager.

Personoplysninger

Personoplysninger dækker alle oplysninger, der kan bruges til at identificere en person, dvs. både almindelige personoplysninger og personfølsomme oplysninger. Personoplysninger er f.eks. vedkommendes for- og efternavn, alder, køn, privatadresse eller anden fysisk adresse, e-mailadresse, mobilnummer eller andre kontaktoplysninger, uanset om de vedrører vedkommendes private bopæl eller arbejdsplads. Personoplysninger dækker desuden alle oplysninger om en identificeret eller identificérbar person, herunder f.eks. oplysninger om køb, hvilke sider, personen ser på et website, hvilke søgeord vedkommende anvender etc.

Hvilke personoplysninger indsamler og behandler vi?

Som hovedregel kan du tilgå hjemmesiden uden at fortælle os, hvem du er, eller i øvrigt give personlige oplysninger om dig selv.

Dansk Psykoterapeutforening har dog brug for visse personoplysninger for at kunne servicere dig og levere nyheder og andre tjenester til dig.

Vi er omfattet af reglerne om behandling af data, som fremgår af gældende lovgivning, herunder GDPR. De fleste af oplysningerne, vi behandler, er almindelige personoplysninger, som du selv har givet i forbindelse med oprettelse af medlemskab, såsom f.eks. navn og adresse. Vi behandler også personfølsomme oplysninger i tilfælde af, at du som medlem bliver involveret i klagesager og etiksager, hvor du som medlem qua dit medlemskab samtykker til, at personoplysninger, som navn, mail og telefonnummer må deles med involverede i sagen, samt at Etiksager gemmes i 5 år, hvorefter de anonymiseres.

Vi indsamler og behandler oplysninger om dig, når du:

giver kontooplysninger i forbindelse med, at du opretter eller foretager ændringer på din medlemsprofil hos os med henblik på at benytte visse ydelser, f.eks. køb af kurser / fyraftensmøder

sender en forespørgsel, klage eller giver os feedback; eller i øvrigt giver personoplysninger til os via hjemmeside, e-mail, post.  

Dansk Psykoterapeutforening indsamler kun de personoplysninger, der er nødvendige (f.eks. e-mailadresse eller privat adresse) for at levere den ydelse, som et medlem eller en bruger / besøgende på hjemmesiderne efterspørger.

Foreningen bruger Google Analytics. Vi har valgt at anonymisere alle personoplysninger, også IP-adresser, i forbindelse hermed, hvorfor al statistik håndteres af Google i anonymiseret form.

Vi indsamler ikke personhenførbare oplysninger fra tredjemand om brugerne på hjemmesiden, og vi opbevarer ikke informationer om betalingsmidler fx kortnumre på betalingskort, bankkontonumre eller lignende. 

Dine personoplysninger afgivet på hjemmesiden videregives kun til:

foreningens sekretariat og de relevante udvalg i foreningen i henhold til foreningens vedtægter, struktur og vedtagne forretningsgange.

udvalgte og betroede tredjemænd med dit samtykke, såsom foreningens advokat i forbindelse med evt. sag der kræver advokatbistand.

Google Analytics (trafikmåling, som vi har valgt at gennemføre i anonymiseret form). For at kunne videreudvikle og forbedre hjemmesiden fører vi statistik over, hvordan brugerne anvender den. Statistikken anvendes fortrinsvis i opsummeret form, f.eks. til at se brugsmønstre og for at se hvilke sider og browsere, vores brugere anvender mest. Det sker ved anvendelse af cookies – se vores cookie-politik for nærmere beskrivelse, hvor du også kan se hvad du skal gøre, hvis ikke du vil acceptere cookies.

Bortset fra i ovenstående tilfælde, videregiver Dansk Psykoterapeutforening ikke data om den enkelte brugers anvendelse af tjenester på hjemmesiden.

Retsgrundlaget for vores behandling af dine personoplysninger følger dit samtykke, jf. databeskyttelsesforordningens artikel 6, stk. 1, litra a.

Tredjeparter som vi videregiver personoplysninger til:

  • We are Heavy: supporterer og udvikler på hjemmesiden www.dpfo.dk, og har i den forbindelse adgang til personoplysninger om de psykoterapeuter, der optræder på hjemmesiden.
  • Groupcare: Vi benytter Groupcares medlemssystem Membercare samt Membersite, hvor du som medlem kan tilgå dine personlige oplysninger. Groupcare supporterer i forbindelse med systemet og har i den forbindelse adgang til personoplysninger om brugere af membersite.
  • Mailchimp: Vi benytter Mailchimp til udsendelse af Dansk Psykoterapeutforenings nyhedsbreve. Mailchimp modtager i forbindelse hermed personoplysninger om medlemmers navn og mailadresse.
  • Economic: er Dansk Psykoterapeutforenings økonomisystem, og medlemmernes personoplysninger videregives til Economic i forbindelse med kontingentbetaling, udbetaling af honorarer og kørselsgodtgørelse.
  • Danløn: er udbyder af Dansk Psykoterapeutforenings lønsystem. Medlemmers personoplysninger videregives til Danløn i forbindelse med udbetaling af honorarer og kørselsgodtgørelse.
  • Portopartner: modtager personoplysninger i form af medlemmers navn og adresse til brug for udsendelse af Tidsskrift for Psykoterapi.

Der er i overensstemmelse med den nye persondataforordning indgået databehandleraftaler med alle ovenstående tredjeparter.

Hvis du ikke ønsker, at vi videregiver dine persondata til en eller flere af de ovenstående tredjeparter kan du meddele os det ved at skrive til os på kontakt@dpfo.dk. Du skal så blot være opmærksom på, at du så ikke længere kan modtage den pågældende ydelse. 

Lagring af personlige oplysninger

Personoplysningerne som du afgiver som medlem lagres kun på servere i Danmark. Nogle personoplysninger administreres af en tredjemand (databehandler), som opbevarer og behandler personoplysninger på Dansk Psykoterapeutforenings vegne i henhold til denne datapolitik og gældende lovgivning om beskyttelse af personoplysninger.

Vi opbevarer kun personoplysningerne, så længe det er nødvendigt i forhold til de oplyste formål ovenfor. Medlemsoplysninger vil blive slettet fra vores medlemsdatabase senest 12 måneder efter udtrædelse af foreningen, bortset fra etiksager som opbevares i 5 år efter behandling/udtræden af foreningen. v. Eksklusion og Suspension gemmes navn og medlemsnummer i vores medlemssystem. 

Du kan læse om vores Cookiepolitik her

Dansk Psykoterapeutforenings ansvar

Dansk Psykoterapeutforening bestræber sig på løbende at opdatere sidernes indhold og oplysninger. Vi garanterer dog ikke, at oplysningerne er fuldstændige, præcise eller opdaterede, og vi fraskriver os ethvert ansvar for handlinger eller for konsekvenser af handlinger, der helt eller delvist udføres eller undlades på grundlag af de informationer, der gives på hjemmesiden.

Dansk Psykoterapeutforenings hjemmeside indeholder desuden links til andre hjemmesider. Vi påtager os ikke ansvaret for indholdet på disse sider.

Dansk Psykoterapeutforening er desuden ikke ansvarlig for tab og skader som følge af tredjemands uberettigede adgang (hacking) via hjemmesiden til foreningens, brugerens eller tredjemands data. Dansk Psykoterapeutforening kan heller ikke drages til ansvar for skader forårsaget af virus, som måtte være pådraget brugeres computerudstyr som følge af browsing, downloading eller lignende i forbindelse med brugen af hjemmesiden.

Dansk Psykoterapeutforening forpligter sig til løbende at opfylde lovgivningens krav til beskyttelse af personoplysninger og øvrige krav og evt. best practices for databeskyttelses- og privacy-området.

Dine rettigheder

Du kan få indsigt i hvilke typer af oplysninger foreningen har registreret og behandler om dig.

Efter forespørgsel oplyser vi dig om dine registrerede medlemsoplysninger. Hvis du har indsigelser, foretager vi berigtigelse og/eller sletning i det omfang, det ønskes og i øvrigt er sagligt begrundet.

Hvis du ønsker dataindsigt eller at data om dig slettes, skal du skrive til os på adressen kontakt@dpfo.dk

Spørgsmål og klager vedrørende håndtering af personoplysninger kan ske til den danske datatilsynsmyndighed:

Datatilsynet

Carl Jacobsens Vej 35

2500 Valby,

Tlf. 33 19 32 00, dt@datatilsynet.dk