Integral psykoterapi

Integral betyder helhedsorienteret, holistisk og inkluderende.

I integral psykoterapi inddrager terapeuten så mange perspektiver på os mennesker som muligt. Ifølge integral filosof og psykolog Ken Wilber er der fem kriterier for, om en psykoterapeutisk retning er integral:

 

1. Perspektiver

I integral psykoterapi er det væsentligt at have så mange perspektiver på mennesket og menneskets udvikling som muligt. Terapeuten arbejder derfor med det hele menneske som både krop, sind og ånd i dets kultur og natur. Man inddrager altså både den kropslige, psykiske, sociale og ydre fysiske dimension af os.

 

2. Udviklingsstadier og niveauer

Erfaringen indenfor integral psykoterapi er, at vi bedst hjælper mennesker, når vi møder dem i øjenhøjde, dvs at vi forstår, rummer og arbejder med dem ud fra den alder og modenhed de har, den livsfase de er i, og det udviklingsstadie de befinder sig på.

Derfor kan psykoterapeuter, der praktiserer integral psykoterapi, genkende, hvor mennesker er i deres udviklingsproces og dermed vælge en terapeutisk tilgang, som hjælper klienten bedst muligt. Det er en erfaring i integral psykoterapi, at diverse terapeutiske metoder er mere eller mindre virkningsfulde - alt afhængig af forskellige typer menneskelige problemer samt forskellige livs- og udviklingsfaser.

 

3. Livsområder og udviklingsspor

I integral psykoterapi arbejder man ud fra en forståelse af, at mennesker udviklingsmæssigt kan være meget forskellige steder på forskellige områder. F.eks. kan vi være mentalt avancerede, mens vi er følelsesmæssigt umodne, eller vi kan have udviklet en høj grad af social intelligens, mens den kognitive udvikling sakker bagud. Det kan have stor betydning for, hvor godt vi fungerer på forskellige livsområder og derfor også være afgørende for, hvordan vi vælger at arbejde terapeutisk.

 

4. Tilstande

Vi befinder os alle i skiftende sindstilstande i løbet af en enkelt dag eller måske endda inden for timer eller minutter. Sommetider er vi rationelle, sommetider emotionelle. Nogle gange nærværende og andre gange åndsfraværende. Menneskets aktuelle sindstilstand er helt afgørende for såvel vores dømmekraft som vores valg, ligesom den i høj grad påvirker vores forhold til både os selv og andre.

I integral psykoterapi ser man menneskets skiftende sindstilstande som et resultat af, hvilken side af personligheden, man fra øjeblik til øjeblik er identificeret med og dermed møder diverse livssituationer ud fra. Integral psykoterapi sigter derfor at hjælpe mennesker med at opdage, integrere og bryde identifikationen med automatiske og ubevidste sider af personligheden, så det bliver muligt at møde livet fra mere konstruktive og kreative sindstilstande.

 

5. Typer

I integral psykoterapi har man den erfaring, at menneskers respons på og behov for forskellige tilgange til terapi også kan variere ganske meget afhængigt af, om deres personlighedstype f.eks. primært er mental eller følelsesmæssig, abstrakt eller konkret, intuitiv eller rationel, introvert eller ekstrovert etc. I integral psykoterapi vil terapeuten arbejde med at genkende og forstå forskellige personlighedstyper, så det dermed er muligt at imødekomme en klients reaktioner og særlige terapeutiske behov.

Kilder