Emotionsfokuseret terapi

Hvad er emotionsfokuseret terapi?

Emotionsfokuseret terapi (EFT) er en evidensbaseret psykoterapeutisk tilgang, der har til formål at hjælpe mennesker med at blive opmærksom på og udtrykke deres følelser, så de kan opnå dybere selvindsigt og forbedre deres følelsesmæssige trivsel.

Terapiformen anskuer følelser som en slags indre navigationssystem. Følelser spiller således en central rolle i menneskers oplevelse af sig selv og deres relationer.

Terapiformen blev udviklet af Leslie Greenberg fra York University i England i 19070’erne.

 

Grundprincipper i EFT

  • EFT hjælper klienter med at blive mere bevidste om deres følelser og lærer dem at identificere og navngive de komplekse emotioner, de oplever.

  • Klienterne hjælpes med at udvikle strategier til at håndtere og regulere deres følelser, så de ikke bliver overvældet eller følelsesmæssigt fastlåst

  • Gennem EFT lærer klienterne at ændre negative eller ubehagelige følelser ved at udnytte positive følelser og få nye perspektiver, hvilket kan føre til personlig vækst og forandring.

  • EFT kan også anvendes til at styrke relationer ved at hjælpe individer og par med at kommunikere deres følelser mere klart og empatisk.

 

Hvordan fungerer EFT?

EFT-processen involverer et samarbejde mellem psykoterapeut og klient, hvor de sammen udforsker følelserne bag klientens oplevelser. Terapeuten guider klienten gennem en række terapeutiske teknikker, såsom:

  • Empatisk attunement: Psykoterapeuten lytter opmærksomt og empatisk for at forstå klientens følelsesmæssige oplevelser.

  • Emotionsudviklende interventioner: Terapeuten bruger forskellige metoder til at fremkalde og udforske dybe følelser, hvilket hjælper klienten med at bearbejde og forstå dem.

  • Følelsesdialog: Klienten lærer at udtrykke og reflektere over sine følelser, hvilket kan føre til nye indsigter og løsninger på følelsesmæssige konflikter.

 

Hvem kan have gavn af EFT?

Emotionsfokuseret terapi kan være gavnligt for en bred vifte af følelsesmæssige og psykiske udfordringer, herunder:

Kilder