Terapiretninger

 

Der er mange forskellige retninger og metoder inden for psykoterapien – alle med hver deres styrker og fokusområder.

Det er dog vigtigt at tilføje, at relationen mellem psykoterapeut og klient er mindst lige så afgørende for et godt resultat, som den metode, terapeuten gør brug af. Det er samspillet mellem en god relation og den rigtige metode, der sikrer gode resultater.

Herunder kan du læse om nogle af psykoterapiens retninger og metoder.

 

Eksistentiel terapi

Eksistentiel terapi betegner et bredt terapeutisk område, som tager afsæt i eksistentiel filosofi og eksistentiel psykologi. Terapiformen har fokus på eksistentielle spørgsmål og eksistentielle problemstillinger som eksempelvis kan opstå som følge af sorg eller andre livskriser i menneskers liv. Eksistentiel terapis overordnede fokus er på din oplevelse af din plads i verden


Kognitiv adfærdsterapi

Kognitiv adfærdsterapi er en terapiform, der tager udgangspunkt i, hvad vi mennesker tænker, opfatter og husker. Psykiateren Aron T. Beck (f. 1921) formede principperne bag kognitiv adfærdsterapi. I kognitiv adfærdsterapi har man fokus på sammenhængen mellem de tanker, vi gør os, de følelser vi har, fysiske reaktioner og den måde, vi handler på. Tanker og handlinger er således i centrum i terapien – deraf navnet kognitiv adfærdsterapi.


Metakognitiv terapi

Den metakognitive terapi interesserer sig for, hvordan vi tænker. Det vigtige er ikke, hvad vi tænker, men hvordan vi reagerer på disse tanker. Hvor kognitiv adfærdsterapi har fokus på at ændre dine tankemønstres indhold og dine handlinger, så du tænker anderledes om og handler anderledes i en given situation, så har metakognitiv terapi fokus på, at du skal give de negative og svære tanker mindre opmærksomhed.


Systemisk terapi

Lægger vægt på samspillet mellem mennesker, for eksempel i familien, og der er fokus på de kommunikationsmønstre og den adfærd, der har skabt og fastholder problemerne. Ligesom den dynamiske psykoterapi er det en indsigtsorienteret terapi, hvor klientens/klienternes livsfortælling er i centrum.


Narrativ terapi

Narrativ terapi blev udviklet af familieterapeuterne Michael White og David Epston i 1980’erne. Narrativ terapi forstår et menneskes liv som skabt af narrativer, og narrativer betyder fortællinger eller historier. Disse fortællinger skabes mellem mennesker, og derfor ses mennesker ikke som individer, der kan forstås isoleret fra omverdenen.


Kropsorienteret psykoterapi

Er en samlet betegnelse for en række psykoterapeutiske metoder, der arbejder med sammenhængen mellem psyken og kroppen. Her skelnes der mellem metoder, som direkte påvirker klientens krop med fysisk kontakt, og metoder, der blot inddrager de kropslige forhold i den terapeutiske samtale. I alle tilfælde er kroppen en vigtig medspiller i terapien.


Psykodynamisk terapi

Har som intention at hjælpe klienten med at få indsigt i, hvordan forstyrrende tanker og symptomer kan hænge sammen med ubevidste konflikter eller traumer – ofte med rødder i barndomsoplevelser. Relationen mellem terapeut og klient spiller en central rolle ud fra den antagelse, at de vanskeligheder, der viser sig her, også er gældende i forhold til andre mennesker. Derfor er relationen ikke kun vigtig for et godt samarbejde, men en stor del af terapiens egentlige fokus.