Dansk Familieterapeutisk Institut

 

 

Dansk Familieterapeutisk Institut

 

København

Trekronergade 126A
2500 Valby

 

Jylland

Yrsavej 34
8230 Åbyhøj

 

Leder: Peter Mortensen og Ruth Hansen

Tlf. 72 17 07 65

kontakt@dfti.dk
www.dfti.dk

 

 

Grundlæggende psykoterapeutisk tilgang:

Humanistisk eksistentialistisk referenceramme og med rod i en familie- og relationsorienteret tænkning. Der arbejdes oplevelsesorienteret

 

Uddannelsen giver kompetencer indenfor:

Familie- og psykoterapi med familier, par og individuelle klienter

 

Undervisere:

Familie- og psykoterapeuter med grunduddannelser som fx socialrådgiver, psykolog, jordemoder

 

Undervisning:

Moduler, fredag til søndag + hverdagsmoduler