Problemer i parforholdet

Når vi har det godt med vores partner, forbedres vores livskvalitet. Derfor søger vi lykken i parforholdet og prøver med stor velvilje at møde hinanden der, hvor vi er.

Dog kan det være svært at bevare et trygt og udviklende parforhold på den lange bane. Jo længere et parforhold varer, jo mere kan man komme til at savne, hvordan det var i starten.

Typiske problemer i parforholdet

Mange par kæmper med at få parforholdet til at fungere, og problemerne kan eksempelvis være relateret til:

  • Utroskab og jalousi
  • Hyppige skænderier og dårlig kommunikation
  • Stress og travlhed i familielivet
  • Udfordringer med intimitet og sexliv
Jalousi og utroskab

Jalousi er en følelse, der opstår, når man føler, at man mister sin særstilling hos en, til fordel for en anden. Jalousi kan være meget smertefuldt for den, der oplever det – og det kan være ganske ødelæggende for et parforhold. Det er vigtigt at sige, at jalousi er en helt normal følelse og at den i små doser ingen skade gør, men hvis jalousien bliver overdøvende og ikke håndteret, kan den blive svær at have med at gøre.

Jalousi kan medføre et behov for at kontrollere sin partner og have konstant kommunikation om hvor partneren er, hvem denne taler med - og i nogen tilfælde også udspionere sin partner både fysisk og digitalt for at finde beviser for at partneren er utro eller har følelser for andre. Jalousi kan også medføre, at den jaloux part trækker sig følelsesmæssigt.

Det er vigtigt at tale om jalousi og hvis man oplever det i sit parforhold, kan man få hjælp til at håndtere det ved en parterapeut.

 

Utroskab er noget af det sværeste vi kan blive udsat for i et parforhold. Utroskab er et tillidsbrud, som vækker mange stærke følelser som skam, vrede, angst eller følelsen af at blive holdt for nar.

Man kan føle sig svigtet og føle at verden er vendt op og ned. Man kan opleve, at det bånd man har skabt sammen med sin partner, pludselig er brudt og have svært ved at finde hinanden igen. Utroskab påvirker begge parter i et parforhold og bliver en del af de involveredes fælles historie. Det kan være svært at se, hvordan man skal kunne komme videre, men utroskab betyder ikke nødvendigvis et brud i parforholdet. Det kan vare gavnligt at få hjælp til at se, hvorfor man som par er havnet i den situation. I nogle tilfælde vil man kunne finde en løsning på et underliggende problem eller finde hinanden og hinandens behov igen gennem terapi, i andre tilfælde vil problemet ikke være til at løse og parforholdet vil derfor brydes.

Hvornår man er utro i et parforhold, kan være svært at definere. For nogle er det ved seksuelt samvær med en anden end partneren, mens det for andre også er utroskab hvis man kysser, skriver frækt, eller har seksuelle fantasier om en anden. Det er derfor op til de enkelte parter at definere, hvor grænsen går. Fælles for de fleste er dog, at det egentlig ikke handler så meget om det fysiske, men mere om det tillidsbrud utroskab er.

Hvorfor opstår parforholdsproblemer?

Vi indgår i et parforhold med alt, hvad vi er, og alle vores forskelligheder er med i bagagen.

Over tid kommer disse forskelligheder til udtryk, og det kan være svært at forholde sig til hinanden og møde hinanden i disse. Vi begynder måske at skændes over økonomi, børneopdragelse, praktiske gøremål i hjemmet, prioriteringer, lysten til sex og samvær mv. Ofte oplever par især et pres på parforholdet, når de får børn og dermed mindre tid til hinanden og egne interesser.

Når vi bliver voksne, erstatter parforholdet langt hen ad vejen forældre-barn relationen. Vi har altså stadig brug for at indgå i en relation, der er forudsigelig, tydelig og følelsesmæssigt tilgængelig. Vi har brug for at vide, at der er en, der vil være der for os, og som elsker os. Og det er dette behov, vi ønsker indfriet gennem parforholdet. Intet parforhold er helt smertefrit. Vi kommer til at såre hinanden, og man vil opleve en vis form for uro, når man ikke er så tætte på hinanden, som man ønsker at være. Det vigtigste er dog, at man er tryg i sin relation og dermed ved, at man finder hinanden igen og genetablerer kontakten.

Hvis man ikke kan finde denne tryghed i sit parforhold og mister kontakten, vil man trække sig følelsesmæssigt og dermed øge afstanden mellem hinanden. Når forelskelsen fortager sig, kan lysten til fysisk samvær godt dæmpe sig. Her vil nogen få lyst til at trække sig i stedet for at arbejde med sin lyst og finde noget, der motivere en. Det følelsesmæssige bånd mellem parterne i et parforhold skal næres, ellers svækkes båndet og kan derved brydes. Statistisk kan man se, at mange parforhold ikke holder distancen, da næsten halvdelen af alle ægteskaber ender i skilsmisse.

Hjælp til parforholdsproblemer

Mange par med problemer har stor gavn af parterapi. Parterapi er en støttende terapeutisk samtale, hvor I kan blive klogere på jeres relation og de udfordringer, der spænder ben for kvaliteten af jeres forhold. I parterapien undersøger I sammen med parterapeuten de bekymringer, styrker og svagheder, der kan arbejdes videre med. 

Sådan kan psykoterapi hjælpe

Parterapi er en gren inden for psykoterapi, der med afsæt i en samtale har til formål at bringe parforholdet i balance. Parterapi har dokumenteret effekt. Der findes flere terapeutiske retninger og metoder inden for parterapi, men der er nogle fælles områder, som en parterapeut typisk arbejder med i terapien, nemlig at identificere de adfærdsmønstre og problemer, der belaster jeres relation og hverdag.

Læs mere om parterapi her.

Kilder

Fakta om parforhold

Antal

30-50 pct. af alle mennesker er utro i deres parforhold

 

%

Skilsmisse

Skilsmisseraten i Danmark ligger på omkring 50 pct. i gennemsnit. I 2020 var der 15.700 skilsmisser

%

Årsager til skilsmisse

Af alle skilsmisser skyldes ca. 50% utroskab i parforholdet

 

%

Årsager til utroskab

90 pct. af alle forhold, hvor der har været utroskab, var den ene eller begge parter utilfredse med parforholdet

%

Utroskab og alkohol

70 pct. af al utroskab er ikke planlagt, og i de fleste tilfælde er alkohol involveret

%

Utroskab til julefrokost

Hver 10. har været utro til en julefrokost

 

%