Familieproblemer

De fleste familier oplever ind imellem problemer eller konflikter, hvor det kan være nødvendigt at søge hjælp.

Hverdagen kan være præget af skænderier, en anspændt stemning eller der kan være en eller flere af børnene, der ikke trives. Når der er én i familien, der har det skidt, påvirker det hele familien.

Relationen og måden, man er sammen på i familien, er afgørende for den enkeltes velbefindende og udvikling. Familien bør være den trygge base, hvor man kan være sig selv, modtage og give kærlighed og omsorg og udtrykke sine følelser. Men familiens trivsel kan blive udfordret, og det påvirker alle familiens medlemmer.

Der findes mange former for familieproblemer, som kan give anledning til at reagere og søge hjælp.

Typiske familieproblemer

Familieproblemer kan for eksempel være

  • At en eller flere af børnene i familien mistrives
  • Tristhed eller psykisk sygdom hos en eller flere familiemedlemmer
  • Vanskelige relationer mellem søskende
  • Konflikter mellem forældrene, der påvirker børnene
  • Skilsmisse, der påvirker børnene
  • Udfordringer i relationen til svigerfamilien
  • Oplevelsen af at blive modarbejdet eller ikke at blive hørt

 

Hvis der er små børn i familien, bliver familieproblemerne ofte tydeligst, når en eller flere af børnene udviser tegn på mistrivsel. Børns reaktioner kan være meget forskellige, men reaktionen vil som regel være et tegn på, at der er noget i deres liv, der ikke er, som det skal være.

Læs også om mistrivsel hos børn og unge

Årsager til familieproblemer

Der kan være mange forskellige årsager til, at familiens trivsel kommer under pres. Mistrivslen kan både være udløst ydre forhold og hændelser, såsom ufrivillig arbejdsløshed, dødsfald eller ulykker i familien, eller følelsesmæssige og relationelle problemer mellem forældrene som jalousi eller skilsmisse. Familielivet kan også komme under pres, hvis et af familiens medlemmer mistrives i hverdagen på arbejdet, i skolen eller andet.

Hjælp til familieproblemer

Selvom nogle familieproblemer kan virke uløselige og uoverskuelige, kan problemerne afhjælpes ved at søge professionel hjælp. En psykoterapeut med speciale i familieterapi og familierelationer kan hjælpe med at skabe den nødvendige forandring – eksempelvis gennem familieterapi eller familierådgivning. Når alle i familien mødes ligeværdigt i samtalen og får et fælles rum at tale sammen i, sker der ofte mærkbare forandringer i familiedynamikken.

I familieterapi vil familieterapeuten hjælpe med at skabe nye udvidede perspektiver på familiens problematikker og derved skabe et grundlag for, at alle i familien kan trives bedre. Det kan blandt andet ske ved, at forældrene hjælpes til at få øje på egne og partnerens nuværende strategier og mønstre, som har rod i tidligere erfaringer fra egen opvækstfamilie.

Sådan kan psykoterapi hjælpe

Familieterapi er en psykoterapeutisk metode, der har fokus på at forbedre familiens indbyrdes relationer, kommunikation og dynamikker.

I familieterapi har terapeuten et bredere fokus end det individuelle. Familieterapi fokuserer nemlig både på hvert enkelt familiemedlem og ikke mindst om relationerne mellem familiemedlemmerne. Det relationelle perspektiv, dvs. måden vi er sammen på, er afgørende for den enkeltes trivsel og udvikling og har derfor hovedfokus i familieterapi.

Læs mere om familieterapi

Kilder