Psykoterapeut

MPF

Psykoterapeutisk Praksis
København Ø

Psykoterapeutisk Praksis

Telefon

Jeg fokuserer på dine oplevelser her og nu - og hjælper dig med at blive mere bevidst om dine tanker, følelser, adfærd og hvordan du påvirker dine omgivelser, så du kan handle mere hensigtsmæssigt og få et mere tilfredsstillende liv. Gestaltterapien kan hjælpe dig med at slippe uhensigtsmæssige tankemønstre og adfærdsmønstre, så du kan få mere balance og harmoni i din hverdag. Gestaltterapien kan også hjælpe dig med at blive mere bevidst om dine egne følelser og værdier, så du kan træffe mere bevidste valg i dit liv og din karriere.