Psykoterapeut

MPF

Psykoterapeutisk Praksis
København Ø, 3100 Hornbæk

Psykoterapeutisk Praksis

Telefon

Jeg fokuserer på dine oplevelser her og nu - og hjælper dig med at blive mere bevidst om dine tanker, følelser, adfærd og hvordan du påvirker dine omgivelser, så du kan handle mere hensigtsmæssigt og få et mere tilfredsstillende liv. ☼ Gestaltterapien kan hjælpe dig med at slippe uhensigtsmæssige tankemønstre og adfærdsmønstre, så du kan få mere balance og harmoni i dit liv. ☼ Gestaltterapien kan også hjælpe dig med at blive mere bevidst om dine egne følelser og værdier, så du kan træffe mere bevidste valg i dit liv. ☼