Karriere- og livsvalg

Når vi taler om karriere- og livsvalg taler vi om meget mere end det. Vi taler om det samfund, vi har skabt omkring os, og de forventninger, vi har til os selv og hinanden qua den struktur, vi er omgivet af.

Samfundet udvikler sig hele tiden og tendenser i tiden kan være altafgørende for, hvordan vi har det med de valg vi skal træffe og de roller vi mener vi kan vælge imellem i livet.

Så hvad er problemet egentlig? Problemet med karriere- og livsvalg opstår i det man føler, at man ikke lever op til de forventninger, der omgiver en – både egne og udefrakommende. I en verden, hvor man kan blive til lige det, man vil, kan det måske være svært at forholde sig til, hvorfor dette er problematisk. Men én ting er, at idéen om, at vi kan blive til lige det vi vil, måske kan diskuteres. En anden er, at bare fordi man kan, er det jo ikke sikkert, man vil.

Samtidig handler det hele jo om balancer. Balance mellem privatliv og arbejdsliv, balance mellem kompetencer og arbejde, balance mellem kompetencer og forventninger og balance mellem egne forventninger og andres forventninger.

Typiske tegn

Når balancen mangler eller valgene synes svære kan man opleve frygtelig frustration, ængstelighed og tristhed. Det kan være svært ikke at føle sig misforstået eller måske forkert i samfundet. Disse følelser og denne forståelse af sig selv, kan i sidste ende medføre depression, angst eller stress. Nogle vil opleve at de i livet bare følger med, fordi det er svært at bryde mønstrene og mærke efter, hvad det er man selv vil. Dette kan medføre nogle uhensigtsmæssige vaner. Måske holder man helt op med at træffe valg fordi det bliver for svært og fordi frygten for at vælge noget i det hele taget bliver for overvældende. Men passivitet er med til at skabe en ond cirkel og forværre situationen.

Årsager

Hvad er det, der gør karriere og livsvalg til et minefelt? Som tidligere beskrevet er vi underlagt nogle strukturer fra det samfund der omgiver os. Det kan være svært både at være sig selv og passe ind i alle de kasser vi så ofte føler os presset ned i. Dette kan give problemer med selvværdet, øge presset på de unge, der skal træde ind i de voksnes rækker – og presse flere ud i psykisk sygdom.

Samtidig oplever flere og flere et pres på at skulle være ’rigtig’ – og føler nærmest der er en universel skabelon vi alle skal kunne passe ned i. Det betyder, at vi får travlt med at passe ind i en form i stedet for at lære os selv og vores egne værdier at kende. Beslutningerne kommer hermed til at handle meget lidt om hvem vi er og meget mere om, hvem vi burde være.

Behandling

Når det bliver for svært at træffe valg i livet – i forhold til karriere, livskriser eller andet, kan det være gavnligt at tale med nogen om det. i nogle situationer vil en coach eller mentor måske være tilstrækkeligt, og i andre situationer vil man få mere ud af psykoterapi.

Det kan være vigtigt at arbejde med ens værdier og finde frem til, hvilke der er gavnlige og hvilke værdier, der konstant gås på kompromis med. Når man arbejder med karriere- og livsvalg, handler det om at finde sig selv i processen. Hvad føles rigtigt for dig?

Sådan kan psykoterapi hjælpe

At blive bedre til at træffe bevidste livsvalg, kan være svært, og derfor kan det være en god idé at tale med en psykoterapeut. I samarbejde med terapeuten, kan I komme nærmere hvad der føles rigtigt for dig, hvad der er tynget af frygt og hvilke mønstre det er du hidtil har arbejdet ud fra. Det handler om at finde nogle værktøjer til, på en sund måde, at kunne træffe beslutninger, som er gavnlige for dit liv.

Kilder