Viden og tal

Danskere i psykoterapi

 • Danskerne går oftest i terapi for depression eller nedtrykthed
 1. Depression eller nedtrykthed (40 pct.)
 2. Stress (26 pct.)
 3. Sorg eller traumatisk oplevelse (25 pct.)
 4. Angst (18 pct.)
 5. Personlig udvikling (11 pct.)

Kilde: Befolkningsundersøgelse af Dansk Psykoterapeutforenings via analyseinstituttet YouGov (2016)

 

 • Psykoterapeuterne har primært voksne enkeltpersoner, par samt børn og unge i terapi

Kilde: Dansk Psykoterapeutforenings medlemsundersøgelse (2016)

 

 • 54 pct. af psykoterapeuterne i Dansk Psykoterapeutforening har inden for det seneste år oplevet en stigende tilgang af klienter, patienter, brugere eller borgere i deres praksis og / eller på deres arbejdsplads

Kilde: Dansk Psykoterapeutforenings medlemsundersøgelse (2016)

 

 • Sjælland og hovedstadsområdet er de region, hvor flest går i terapi. Her angiver 50 – 51 pct., at de selv eller et nært familiemedlem har konsulteret en psykoterapeut eller psykolog. Nordjylland er den region, hvor færrest søger hjælp (33 pct.)

Kilde: Befolkningsundersøgelse af Dansk Psykoterapeutforenings via analyseinstituttet YouGov (2016)

 

 • I vores folder Psykoterapeuterne i tal kan du finde nyttig viden, om psykoterapeuterne der er medlem hos Dansk Psykoterapeutforening. Tallene i folderen er fra vores store medlemsundersøgelse fra 2016. Læs folderen Psykoterapeuterne i tal

Danskernes mentale heldbred

 

Stress

 • Op mod 300.000 danskere lider af alvorlig stress – og hver eneste dag er 35.000 sygemeldt fra arbejde

Kilde: Stressforeningen

 • Ifølge WHO vil psykiske sygdomme som stress, angst og depression i 2020 være rykket op på andenpladsen over de mest belastende sygdomme på verdensplan

Angst

 • 12 pct. af befolkningen i Europa har en angstlidelse. Det svarer til 400.000 danskere.

Kilde: European Neuropsychopharmacology

 • Angst er den sygdom i Danmark, der koster samfundet mest i produktionstab. Derudover er angst den næsthyppigste årsag til, at danskerne henvender sig på de psykiatriske skadestuer og den tredje hyppigste diagnose, der stilles, når danskerne går til lægen.

Kilde: Sygdomsbyrden i Danmark, Sundhedsstyrelsen 2015


Depression

 • Ifølge Depressionsforeningen lider op mod 150.000 danskere af depression

Kilde: Depressionsforeningen

 • Verdenssundhedsorganisationen WHO vurderer, at depression i år 2020 vil være den økonomisk mest belastende sygdom i verden

Kilde: Depression – A Global Crisis, WHO, 2012

 • Psykoterapi virker lige så godt som medicin på depression. Det viser en forskningsgennemgang fra University of North Carolina fra 1995-2015 publiceret i The BMJ, hvor forskere sammenligner kognitiv terapi med antidepressiv medicin

Kilde: The BMJ (tidl. British Medical Journal)

 

Børn og unge

 • Et multinationalt studie publiceret i det anerkendte tidsskrift European Neuropsychopharmacology i 2016 viser, at antallet af danske børn og unge, der får udskrevet antidepressiv medicin, er steget med hele 60 procent på syv år

Kilde: European Neuropsychopharmacology

 • Antallet af børn og unge, der har været i kontakt med børne- og ungepsykiatrien er steget med 53 % i perioden 2009-2014

Kilde: Rigsrevisionen, marts 2016

 

Psykisk og fysisk sygdom

 • Ifølge tal fra Kræftens Bekæmpelse oplever 40 pct. af kræftpatienter depression og angst som en følgevirkning af sygdommen

Kilde: Kræftens Bekæmpelse

 • Et amerikansk studie viser, at det er muligt at forebygge depressive tilstande hos HIV-patienter med kognitiv adfærdsterapi

Kilde: Psychosomatic Medicine

 

Psykoterapi og medicin

 • Psykoterapi virker lige så godt som medicin på depression. Det viser en forskningsgennemgang fra University of North Carolina fra 1995-2015 publiceret i The BMJ, hvor forskere sammenligner kognitiv terapi med antidepressiv medicin

Kilde: The BMJ (tidl. British Medical Journal)

 • Lykkepiller (SSRI-medicin) er den mest anvendte behandling til de fleste former for depressioner og angsttilstande, men har en meget lille positiv effekt. Til gengæld øger de markant risikoen for alvorlige bivirkninger hos patienten. Det viser en ny omfattende gennemgang af dansk og international forskning trykt i det internationale tidsskrift BMC Psychiatry

Kilde: BMC Psychiatry

 • 43 pct. af danskerne mener, at vi som samfund skal prioritere forebyggende tiltag mod psykisk sygdom. Også selv om det koster mere her og nu. Kun 2 pct. mener, at medicin er vejen frem

Kilde: Befolkningsundersøgelse af Dansk Psykoterapeutforenings via analyseinstituttet YouGov (2016)

 

Økonomi

 • De samlede direkte og indirekte udgifter til psykisk sygdom er estimeret til at løbe op i 55 milliarder kr. årligt – blandt andet pga. tabt arbejdsfortjeneste og førtidspensioner

Kilde: Hvidbog fra Det Nationale Forskningscenter for Arbejdsmiljø 2010

 • Den årlige samfundsomkostning for børn og unges psykiske lidelser i Danmark er på 72 milliarder kr.

Kilde: Tal til Psyken, Psykiatrifonden 2015

 • 43 pct. af danskerne mener, at vi som samfund skal prioritere forebyggende tiltag mod psykisk sygdom. Også selv om det koster mere her og nu. Kun 2 pct. mener, at medicin er vejen frem

Kilde: Befolkningsundersøgelse af Dansk Psykoterapeutforenings via analyseinstituttet YouGov (2016)

 

Forskning

 • For hver en krone staten bruger på offentligt tilskud til at hjælpe unge med psykiske problemer, sparer regionerne 3,5 kroner på psykiatri. Det viser en ny omkostningsanalyse fra Økonomisk Institut på Københavns Universitet

Kilde: Økonomisk Institut på Københavns Universitet

 • I et studie foretaget af Merete Boserup og Jens Martin Lauritsen, kigger de på hvordan man kan foretage effektmåling i gruppeanalytisk psykoterapi. Læs mere om studiet i Matrix – det nordiske tidskrift for psykoterapi

Kilde: Selvvurderet livskvalitet – en mulig og enkel måde at foretage effektmåling på i gruppeanalytisk psykoterapi