Tal og fakta

Sådan er psykoterapeuterne beskæftiget

Vores medlemmer er bredt repræsenteret og bidrager i både det offentlige, private og liberale erhvervsliv.

Selvstændig

Privatpraktiserende eller selvstændig med egen virksomhed

%

Privatansat

Medlemmer ansat i private organisationer og virksomheder

%

Offentligt ansat

Psykoterapeuter MPF er ansat i kommuner, familiehuse, PPR og på bosteder

%

Både selvstændig og ansat

Knap hver femte psykoterapeut MPF er både ansat og arbejder som selvstændig ved siden af

%

Ledig

Ledigheden er lav blandt psykoterapeuter MPF

%

Kilde: Medlemsundersøgelse, Dansk Psykoterapeutforening 2022

Foreningen i tal

Pr. 30. september 2022 har Dansk Psykoterapeutforening i alt 2891 medlemmer, heraf:

Ordinære medlemmer

Studiemedlemmer

Pensionistmedlemmer

Bosat i udlandet

Passive medlemmer

I alt

Disse problemstillinger har psykoterapeuternes klienter ofte

Psykoterapeuterne møder oftest problemstillinger som angst, familieproblemer, livskriser, stress, depression samt mistrivsel og tristhed i deres arbejde.

Angst

For 54 pct. af psykoterapeuterne er angst et af de største problemer for klienterne

%

Familieproblemer

For 36 pct. af psykoterapeuterne er familieproblemer et af de største problemer hos deres klienter

%

Livskriser

For 34 pct. af psykoterapeuterne er livskriser et af de største problemer hos klienterne

%

Stress

For 31 pct. af psykoterapeuterne er stress blandt deres klienters største problemer

%

Depression

For 29 pct. af psykoterapeuterne er depression blandt deres klienters største problemer

%

Parforhold

For 27 pct. af psykoterapeuterne er parforholdsproblemer blandt deres klienters største problemer

%

Kilde: Medlemsundersøgelse, Dansk Psykoterapeutforening 2019