Tal og fakta

Dansk Psykoterapeutforening repræsenterer psykoterapeuterne i Danmark. Foreningen blev grundlagt i 1993 og har i dag flere end 2000 medlemmer, der alle som minimum har en fireårig psykoterapeutuddannelse bag sig.

 

I dag er der ingen statslige regler for, hvornår en person må kalde sig for psykoterapeut. Det betyder, at alle og enhver med ingen eller kun lidt uddannelse uhindret kan sætte et skilt på døren og tage imod klienter.

Derfor er et medlemskab af Dansk Psykoterapeutforening også et kvalitetsstempel. Alle vores medlemmer skal leve op til en række kriterier om uddannelse og erfaring for at få lov til at kalde sig Psykoterapeut MPF. Denne titel er klienternes garanti for, at terapeuten har de kompetencer, der skal til for at give den rigtige hjælp og behandling.

Sådan er psykoterapeuterne beskæftiget

Vores medlemmer er bredt repræsenteret og bidrager i både det offentlige, private og liberale erhvervsliv.

Selvstændig

Privatpraktiserende eller selvstændig med egen virksomhed

%

Privatansat

Medlemmer ansat i private organisationer og virksomheder

%

Offentligt ansat

Psykoterapeuter MPF er ansat i kommuner, familiehuse, PPR og på bosteder

%

Både selvstændig og ansat

Knap hver femte psykoterapeut MPF er både ansat og arbejder som selvstændig ved siden af

%

Ledig

Ledigheden er lav blandt psykoterapeuter MPF

%

Kilde: Medlemsundersøgelse, Dansk Psykoterapeutforening 2022

Disse problemstillinger har psykoterapeuternes klienter ofte

Psykoterapeuterne møder oftest problemstillinger som angst, familieproblemer, livskriser, stress, depression samt mistrivsel og tristhed i deres arbejde.

For 54 pct. af psykoterapeuterne er angst et af de største problemer for klienterne

%

For 36 pct. af psykoterapeuterne er familieproblemer et af de største problemer hos deres klienter

%

For 34 pct. af psykoterapeuterne er livskriser et af de største problemer hos klienterne

%

For 31 pct. af psykoterapeuterne er stress blandt deres klienters største problemer

%

For 29 pct. af psykoterapeuterne er depression blandt deres klienters største problemer

%

For 27 pct. af psykoterapeuterne er parforholdsproblemer blandt deres klienters største problemer

%

Kilde: Medlemsundersøgelse, Dansk Psykoterapeutforening 2019

Foreningen i tal

Pr. 18. marts 2023 har Dansk Psykoterapeutforening i alt 3040 medlemmer, heraf:

Ordinære medlemmer

Studiemedlemmer

Pensionistmedlemmer

Bosat i udlandet

Passive medlemmer

I alt