Medlemmer

Medlemmerne i Dansk Psykoterapeutforening arbejder i det offentlige, private og liberale erhverv.

Fire ud af ti medlemmer arbejder som selvstændige psykoterapeuter på fuldtid og har egen klinik eller praksis. De øvrige medlemmer er enten fuldtidsansatte i det offentlige på for eksempel skoler, sygehuse og i jobcentre eller i private virksomheder og organisationer. Andre supplerer jobbet som psykoterapeut med et andet job. 

Medlemmernes baggrund

Medlemmernes i Dansk Psykoterapeutforening har alle en fireårig psykoterapeutuddannelse bag sig. De er dog ikke en homogen gruppe, da der findes mange forskellige retninger og metoder inden for psykoterapien.

Samtidig har medlemmerne lavet vidt forskellige ting, før de blev uddannet som psykoterapeuter – nogle var lærere eller pædagoger, andre læger eller fysioterapeuter.

De har dog en række ting til fælles, da medlemmer skal leve op til en række kriterier for at blive optaget i Dansk Psykoterapeutforening.

Optagelseskrav

Man skal have en uddannelse, der er relevant for hvervet som psykoterapeut. Det vil sige, at uddannelsen skal have en “mellemmenneskelig karakter”, og de fleste medlemmer har en baggrund som for eksempel pædagog, lærer, socialrådgiver, sygeplejerske, læge, psykolog, ergoterapeut eller fysioterapeut. Uddannelsen skal mindst være en lang- eller mellemlang videregående uddannelse.

Udover en uddannelse og mindst tre års erhvervserfaring inden for det pågældende fag, skal medlemmerne have en fireårig psykoterapeutisk uddannelse fra et psykoterapeutisk institut, der er godkendt af Dansk Psykoterapeutforening. Dem er der 35 af fordelt over hele landet.

Studiemedlemmer

Siden november 2015 har også psykoterapeutstuderende kunnet blive medlemmer i Dansk Psykoterapeutforening. For at blive studiemedlem skal du være under uddannelse til psykoterapeut på en af de uddannelsessteder, der er medlemmer og godkendt af Dansk Psykoterapeutforening.

Læs mere her

Forum for Uddannelser

For at sikre et højt niveau på de psykoterapeutiske uddannelser optager Dansk Psykoterapeutforening også institutter og uddannelsessteder som medlemmer. Uddannelserne er samlet i Forum for Uddannelser.

For at blive medlem skal uddannelserne være godkendt af Dansk Psykoterapeutforening og være evalueret og certificeret af konsulentvirksomheden Reflektor med udgangspunkt i de vejledende statslige kvalitetskriterier for uddannelser til psykoterapeut.

Læs mere her