Medlemsfordele

Som medlem af Dansk Psykoterapeutforening bliver du en del af Danmarks største faglige fællesskab for psykoterapeuter.

Som medlem har du en række fordele:

 

 • Psykoterapeut MPF
  Du får ret til at betegne dig som Medlem af Dansk Psykoterapeutforening eller
  psykoterapeut MPF, der er et kvalitetsstempel. Du må også bruge foreningens logo på din hjemmeside, brevpapir etc.

 • Kurser
  Du kan deltage i foreningens kurser, seminarer, foredrag og fyraftensmøder til en særlig nedsat pris.

 • Erhvervsforsikring
  Du bliver automatisk dækket af en erhvervsforsikring fra Topdanmark (hvis du er bosiddende i Danmark, Grønland eller Færøerne).

 • A-kasse
  Som medlem af Dansk Psykoterapeutforening kan du optages i Din Sundhedsfaglige A-kasse – DSA. DSA er en A-kasse forbeholdt medlemmer med sundhedsfaglige uddannelser. Som medlem vil du derfor blive mødt af konsulenter med et indgående kendskab til sundhedsområdet og karrieremulighederne på området.

 • Rabat på bøger
  Som medlem får du 20% rabat og fri porto på fag- og lærebøger fra Hans Reitzels Forlag. Du skal blot logge ind på din medlemsprofil og klikke på 'Rabat på bøger' i venstre menu.

 • Tidsskrift for Psykoterapi
  Som medlem modtager du foreningens tidsskrift, Tidsskrift for Psykoterapi, der udkommer tre gange årligt.

 • Terapeut-profil
  Du får din egen terapeut-profil på foreningens søgefunktion Find psykoterapeut, så kommende klienter let kan finde dig online. På din profil kan du introducere klienter for dine kompetencer og specialer, indsætte kontaktinfo, foto af dig selv samt link til din hjemmeside mm.

 • Sundhedsforsikring
  Du får mulighed for at tegne en sundhedsforsikring til en fordelagtig pris gennem Topdanmark, så du er sikret hurtig hjælp og afklaring, hvis du bliver syg eller kommer til skade.

 • Pension
  Dansk Psykoterapeutforening har indgået en aftale med Topdanmark, der giver dig mulighed for at tegne en af de bedste pensionsordninger for selvstændige.

 • Etikrådgivning
  Som medlem får du gratis støtte og rådgivning af foreningens Etikrådgivning vedr. etiske dilemmaer, tvivl om relevant lovgivning og om procedurer i eventuelle klagesager.

 • Nyhedsbrev
  Du modtager foreningens nyhedsbrev, der udkommer ca. to gange om måneden med nyt om faget, foreningen og branchen.

 • Netværk
  Du indgår automatisk i et fagligt fællesskab med andre psykoterapeuter. Du kan blandt andet blive medlem af foreningens lukkede Facebook-gruppe kun for medlemmer. Du modtager et link, når du er blevet optaget som medlem.

 • Interessevaretagelse
  Dansk Psykoterapeutforening arbejder målrettet med politisk dialog for at fremme medlemmernes interesser. Via dit medlemskab bidrager du derfor til foreningens arbejde med at påvirke de politiske rammer for, at psykoterapi bliver en anerkendt del af det offentlige tilbud om behandling. Samtidig støtter du foreningens arbejde med at sikre en høj kvalitet og etik i det psykoterapeutiske arbejde og at udbrede kendskabet til samt anvendelsen af psykoterapi.

 

 

Bliv medlem

Bliv en del af Danmarks største netværk af psykoterapeuter