Pensionister og passive medlemmer

Pensionistmedlemskab

Er du gået på pension eller efterløn, kan du overgå til et pensionistmedlemskab. For at overgå til et pensionistmedlemskab skal du være stoppet med at praktisere som psykoterapeut.

Kontingent 

500 kr. pr. år. Kontingentet betales i januar.

Medlemsfordele

Som pensionistmedlem frafalder nogle af de tidligere medlemsfordele, som erhvervsforsikring, pension og terapeut-profil, dog er der stadig fordele ved at være med, selvom man er gået på pension og du beholder din stemmeret ved generalforsamlingen. 

  • Tidsskrift for Psykoterapi
    Som pensionistmedlem modtager du foreningens tidsskrift, Tidsskrift for Psykoterapi, der udkommer tre gange årligt
  • Kurser
    Du kan deltage i foreningens kurser, seminarer, foredrag og fyraftensmøder til medlemspris.

Bliv pensionistmedlem

Lever du op til kriterierne for et pensionistmedlemskab, og ønsker du at skifte hertil, skal du ansøge om pensionistmedlemskab via vores hjemmeside. 

I ansøgningsprocessen bliver du bedt om at udfylde og uploade denne blanket.

Bliv pensionistmedlem

Ansøg om pensionistmedlemskab

Opsig pensionistmedlemskab

Ønsker du at opsige dit pensionistmedlemskab, kan du gøre dette ved at sende en mail til kontakt@dpfo.dk

Du kan opsige dit pensionistmedlemskab uden opsigelsesfrist.

Allerede betalt kontingent refunderes ikke.

Passivt medlemskab

Ved alvorlig, længerevarende sygdom kan medlemmer, der stadig ønsker at være en del af foreningen, blive passive medlemmer.

Som passivt medlem vil den medlemstegnede erhvervsforsikring blive sat i bero. Passive medlemmer vil ikke have stemmeret ved generalforsamlingen, men vil fortsat modtage foreningens tidsskrift. Et passivt medlemskab kan gives for et år ad gangen. Efter et år vil man automatisk overgå til et ordinært medlemskab igen.

 

Kontingent 

500 kr. pr. år. Kontingentet betales i januar.

 

Medlemsfordele

Som passivt medlem bliver medlemskabet sat i bero. Det samme gør medlemsfordelene inkl. stemmeret ved generalforsamling. Dog kan man stadig holde sig orienteret i det psykoterapeutiske felt via Tidsskrift for psykoterapi.

 

Opsig passivt medlemskab

Ønsker du at opsige dit passive medlemskab, kan du gøre dette ved at sende en mail til kontakt@dpfo.dk

Du kan opsige dit passive medlemskab uden opsigelsesfrist.

Allerede betalt kontingent refunderes ikke.

Husk at du efter 1 år automatisk overgår til ordinært medlemskab, og derfor ikke behøver at opsige dit passive medlemskab, for at vende tilbage til det ordinære medlemskab. Efter overgangen gælder regler for opsigelse af ordinært medlemskab.