Bliv medlem af Dansk Psykoterapeutforening

Bliv en del af Danmarks største faglige fællesskab for psykoterapeuter og tilføj 'MPF' til din titel.

I Dansk Psykoterapeutforening vægter vi vores medlemmers interesser højt. Vi arbejder for at fremme psykoterapien i Danmark og for skabe nogle gode rammer for psykoterapeuternes arbejdsliv og vilkår.

Som medlem af Dansk Psykoterapeutforening får du retten til at bruge titlen 'psykoterapeut MPF', som står for 'Medlem af Dansk Psykoterapeutforening'. Denne titel er borgernes og klienternes garanti for, at de er i hænderne på en veluddannet og erfaren psykoterapeut.

For at blive optaget som medlem af Dansk Psykoterapeutforening skal du leve op til nogle kriterier, hvad angår grunduddannelse, erhvervserfaring og din psykoterapeutiske uddannelse. Vores medlemmer skal derforuden følge vores etikregler.

Medlemsfordele

Som medlem af Dansk Psykoterapeutforening bliver du en del af Danmarks største faglige fællesskab for psykoterapeuter. Du får en lang række fordele:

 • Psykoterapeut MPF
  Du får ret til at betegne dig som Medlem af Dansk Psykoterapeutforening eller Psykoterapeut MPF, der er et kvalitetsstempel. Du må også bruge foreningens MPF-logo på din hjemmeside, brevpapir etc.

 • Kurser
  Du kan deltage i foreningens kurser, seminarer, foredrag og fyraftensmøder til en særlig medlemspris.

 • Erhvervsforsikring
  Du bliver automatisk dækket af en erhvervsforsikring fra Topdanmark (hvis du er bosiddende i Danmark, Grønland eller Færøerne).

 • A-kasse
  Som medlem af Dansk Psykoterapeutforening kan du optages i Din Sundhedsfaglige A-kasse – DSA. DSA er en A-kasse forbeholdt medlemmer med sundhedsfaglige uddannelser. Som medlem vil du derfor blive mødt af konsulenter med et indgående kendskab til sundhedsområdet og karrieremulighederne på området.

 • Tidsskrift for Psykoterapi
  Som studiemedlem modtager du foreningens tidsskrift, Tidsskrift for Psykoterapi, der udkommer tre gange årligt.

 • Terapeut-profil
  Du får din egen terapeut-profil på foreningens søgefunktion Find psykoterapeut, så kommende klienter let kan finde dig online. På din profil kan du introducere klienter for dine kompetencer og specialer, indsætte kontaktinfo, foto af dig selv samt link til din hjemmeside mm.

 • Sundhedsforsikring
  Du får mulighed for at tegne en sundhedsforsikring til en fordelagtig pris gennem Topdanmark, så du er sikret hurtig hjælp og afklaring, hvis du bliver syg eller kommer til skade.

 • Pension
  Dansk Psykoterapeutforening har indgået en aftale med Topdanmark, der giver dig mulighed for at tegne en af de bedste pensionsordninger for selvstændige.

 • Etikrådgivning
  Som medlem får du gratis støtte og rådgivning af foreningens Etikrådgivning vedr. etiske dilemmaer, tvivl om relevant lovgivning og om procedurer i eventuelle klagesager.

 • Nyhedsbrev
  Du modtager foreningens nyhedsbrev, der udkommer ca. to gange om måneden med nyt om faget, foreningen og branchen.

 • Netværk
  Du indgår automatisk i et fagligt fællesskab med andre psykoterapeuter. Du kan blandt andet blive medlem af foreningens lukkede Facebook-gruppe kun for medlemmer. Du modtager et link, når du er blevet optaget som medlem.

 • Interessevaretagelse
  Dansk Psykoterapeutforening arbejder målrettet med politisk dialog for at fremme medlemmernes interesser. Via dit medlemskab bidrager du derfor til foreningens arbejde med at påvirke de politiske rammer for, at psykoterapi bliver en anerkendt del af det offentlige tilbud om behandling. Samtidig støtter du foreningens arbejde med at sikre en høj kvalitet og etik i det psykoterapeutiske arbejde og at udbrede kendskabet til samt anvendelsen af psykoterapi.

 

 

Bliv medlem

Ansøg om medlemskab

Kontingent

Kontingentsatser Betales i Pr. år
Ordinært medlem Januar og juli 2800,-
Medlemmer bosat i Grønland og Færøerne Januar og juli 1200,-
Medlemmer bosat i udlandet Januar 750,-

 

Udmeldelse

Udmeldelse skal ske skriftligt til sekretariatet til kontakt@dpfo.dk

Udmeldelse kan alene ske til en udmeldelsesdato 30. juni eller 31. december. En udmeldelse pr. 30. juni skal være sekretariatet i hænde senest den 31. marts samme år, og en udmeldelse pr. 31. december skal være sekretariatet i hænde senest den 30. september samme år.

Indtil udmeldelsen er trådt i kraft, opretholdes medlemsskabet under gældende vilkår og rettigheder.

Allerede betalt kontingent refunderes ikke.

Optagelseskriterier

Sådan bliver du medlem