Studerende

Er du under uddannelse til psykoterapeut på en af vores godkendte uddannelser, kan du blive studiemedlem i Dansk Psykoterapeutforening.


Som studiemedlem får du medlemsfordele som fx kurser til nedsat pris, erhvervsforsikring og Tidsskrift for Psykoterapi. Du kan læse mere om vores studiemedlemskab her. 

Medlemsfordele

Som studiemedlem i Dansk Psykoterapeutforening, får du en masse gode medlemsfordele.

 • Netværk med andre studerende
  Du får adgang til de aktiviteter, som De Studerendes Råd igangsætter for at skabe mere netværk og vidensdeling på tværs af uddannelserne. Herunder bl.a. netværksmøder og foredrag målrettet studerende. Du får også adgang til Facebooksiden kun for psykoterapeutstuderende, hvor du kan holde dig opdateret om foreningens arbejde og aktiviteter for de studerende.
 • Kurser
  Du kan deltage i foreningens kurser, seminarer, foredrag og fyraftensmøder til en særlig pris for studiemedlemmer.

 • Tidsskrift for Psykoterapi
  Som studiemedlem modtager du foreningens tidsskrift, Tidsskrift for Psykoterapi, der udkommer tre gange årligt.

 • Rabat på bøger
  Som studiemedlem får du 20% rabat og fri porto på fag- og lærebøger fra Hans Reitzels Forlag. Du skal blot logge ind på din medlemsprofil og klikke på 'Rabat på bøger' i venstre menu for at finde rabatkoden.

 • Etikrådgivning og Etikudvalg
  Som studerende på en af de godkendte uddannelser har du mulighed for at få vejledning, hvis du oplever noget på din uddannelse, du ikke mener lever op til foreningens etikregler. Du kan ringe til Etikrådgivningen, der kan vejlede dig i, hvad du kan gøre, eller om der er grundlag for at køre en etiksag ved Etikudvalget.

 • Kvalitetskomité
  I Dansk Psykoterapeutforening har vi fokus på, at uddannelserne skal leve op til de krav vi sætter for god uddannelse. Hvis du oplever, at disse ikke bliver overholdt, eller oplever du andet, du ikke finder rimeligt, kan du klage over din uddannelse til kvalitetskomitéen.

 • Nyhedsbrev
  Du modtager foreningens nyhedsbrev, der udkommer ca. to gange om måneden med nyt om faget, foreningen og branchen.

 • Interessevaretagelse
  Dansk Psykoterapeutforening arbejder målrettet med politisk dialog for at fremme medlemmernes interesser. Via dit medlemskab bidrager du gennem blandt andet De Studerendes Råd til foreningens arbejde med at påvirke de politiske rammer for, at psykoterapi bliver en anerkendt del af det offentlige tilbud om behandling. Samtidig støtter du foreningens arbejde med at sikre en høj kvalitet og etik i det psykoterapeutiske arbejde og at udbrede kendskabet til samt anvendelsen af psykoterapi.

 • Erhvervsforsikring
  Du bliver automatisk dækket af en erhvervsforsikring fra Topdanmark (hvis du er bosiddende i Danmark, Grønland eller Færøerne).

 • Sundhedsforsikring
  Du får mulighed for at tegne en sundhedsforsikring til en fordelagtig pris gennem Topdanmark, så du er sikret hurtig hjælp og afklaring, hvis du bliver syg eller kommer til skade.

 

 

Kontingent

Et studiemedlemskab koster 800 kr. om året. Kontingentet betales halvårigt i februar og august.

Du skal være opmærksom på, at dit kontingent gælder for et halvt år ad gangen. Det kan derfor være, at din uddannelse slutter, inden du skal betale nyt kontingent. Hvis det er tilfældet, skal du kontakte sekretariatet, inden du betaler dit sidste kontingent, da allerede betalt kontingent ikke refunderes. 

Bliv studiemedlem

Du kan starte din ansøgningsproces via linket nedenfor.

Når du har anmodet om studiemedlemskab, vil du blive bedt om at udfylde og få denne blanket underskrevet. Når dette er gjort, skal du uploade den via din medlemsprofil. Du vil blive guidet undervejs i din ansøgning. 

Når du er færdig med din psykoterapeutuddannelse, kan du ansøge om ordinært medlemskab.

Bliv studiemedlem

Ansøg om studiemedlemskab

 

 

 

Udmeldelse

Er du færdig med din uddannelse, og ønsker du at overgå til ordinært medlemskab, skal du blot ansøge om ordinært medlemskab, så flytter vi dit medlemskab i optagelsesproceduren.  

Ønsker du derimod at opsige dit studiemedlemskab uden at overgå til et andet medlemskab, skal du sende os en mail på: kontakt@dpfo.dk

Et studiemedlemskab kan opsiges uden opsigelsesperiode. Allerede betalt kontingent refunderes ikke.