De Studerendes Råd

De Studerendes Råd arbejder for at fremme studiemedlemmernes trivsel og faglige interesser.

Gennem rådgivning og aktiviteter styrker rådet de psykoterapeutstuderendes netværk og vidensdeling, der understøtter overgangen fra uddannelse til arbejdsmarkedet.

De Studerendes Råd er et råd under bestyrelsen i Dansk Psykoterapeutforening, og er bindeled imellem de studerende og foreningen.

Formålet er at understøtte foreningens studiemedlemmer til at:

  • skabe et netværk, hvor studiemedlemmerne oplever at være del af et større fagligt fællesskab både på tværs af uddannelsessteder og mellem uddannelsesstederne og foreningen.
  • arbejde på at fremme de studerendes faglige og fagpolitiske interesser.
  • sætte fokus på at øge faglige kompetencer via kurser og fyraftensmøder.
  • indsamle og videreformidle input fra de studerende til foreningen.
  • sætte fokus på studiemedlemmernes trivsel og understøtte overgangen fra uddannelse til arbejdsmarkedet.

 

Kommissorium

Læs De Studerendes Råds kommissorium

De Studerendes Råd

Michael Damborg

Formand for De Studerendes Råd

Karina Eckhardt

Næstformand for De Studerendes Råd

Susanne Fagerhøj

De Studerendes Råd