Kvalitetskomité

Kvalitetskomitéen er en selvstændigt arbejdende komité under bestyrelsen i Dansk Psykoterapeutforening, der har til opgave at rådgive om kontinuerlig kvalitetssikring af de certificerede og godkendte uddannelser