Om certificeringen

Alle uddannelsessteder, der vil godkendes af Dansk Psykoterapeutforening, skal først gennemgå en certificering af eksternt bureau.

Hensigten med certificeringen er at sikre, at private psykoterapeutuddannelser, som er medlemmer af Dansk Psykoterapeutforening, lever op til kravene i vejledningsmanualen, der bygger på de tværministerielle kvalitetskriterier fra 2004 samt Rammerne for Livslang Læring niveau 7.

Certificeringen skal sikre, at uddannelserne har et højt fagligt niveau, så de studerende efter endt uddannelse har de rette kompetencer med sig.

Uddannelserne skal gen-certificeres hvert 4. år.

 

 

 

De 12 kvalitetskriterier

Læs vejledning herHvem varetager certificeringen?

Det er det eksterne konsulentfirma Crossfields Europa, der står for certificeringen. De er en dansk gren af Crossfields Institute - et konsulentfirma med base i England. Crossfields Institute har mange års erfaring med at arbejde med akkreditering af uddannelser – også psykoterapeutiske uddannelser.

 

 

 

Spørgsmål og kontakt
Priser på certificeringen

 

 • Informationsmøde - kr. 3.000,- ekskl. moms
  Informationsmøde er et tilbud til uddannelser, som ønsker en introduktion til certificeringen og den proces man skal igennem. Prisen for et informationsmøde af ca. 2 timers varighed er pr. institut kr. 3.000,- ekskl. moms. Mødet kan afholdes online eller på instituttet. Hertil tillægges kørselsudgifter.

 • Certificering - kr. 26.500 ekskl. moms
  Hertil kommer udgift til dækning af transport efter statens takster. I prisen er inkluderet en årlig intern evaluering. Certificeringen er gældende i 4 år fra modtagelse af bevis. 6 måneder før udløb af certificeringen får instituttet skriftlig besked om at certificeringen nærmer sig udløb.

 • Re-certificering - kr. 2.000 / 7.000,- ekskl. moms
  En re-certificering ved væsentlige ændringer kan gennemføres mod en tillægsbetaling på kr.7.000,- ekskl. moms. Såfremt en re-certificering alene omfatter behandling af et kriterium, er prisen kr. 2.000 ekskl. moms.
  Ønskes en re-certificering efter mere end 1 år fra aflevering af selvevalueringen, skal uddannelsen ansøge om ny certificering.

Niveauvurdering og beskyttet titel

Dansk Psykoterapeutforening påbegyndte i 2021 en proces, der skal styrke kvaliteten i den måde, de godkendte psykoterapeutuddannelser under foreningen bliver certificeret på. 

Alle uddannelser godkendt af Dansk Psykoterapeutforenings, er derfor nu inviteret med i en proces, der skal føre til, at de kan blive niveauvurderet på niveau 7 hos Danmarks Akkrediteringsinstitution.  Foreningen har indgået aftale med konsulentfirmaet Crossfields Europa om at understøtte dette arbejde frem til 2024.

Målet med niveauvurderingen er at alle psykoterapeutuddannelser, der er certificeret af Dansk Psykoterapeutforening, bliver indplaceret på ét og samme niveau, der gør dem sammenlignelige med andre uddannelsesniveauer i Danmark og Europa.

 

Bliv certificeret

Ønsker jeres institut at blive certificeret?

Kontakt sekretariatet på kontakt@dpfo.dk eller 70 27 70 07
Moduler i forskning

Som et led i foreningens arbejde med at få vores uddannelser anerkendt på niveau 7 (master-niveau) gik vi d. 4. oktober 2022 i luften med et nyt online fakultet. Fakultetet er i første omgang et tilbud til alle studerende på 3. og 4. år. Men færdiguddannede psykoterapeuter er også velkomne på ledige pladser.

På modulerne vil du få indsigt i videnskabsteorien omkring psykoterapi, fænomenologi, kvalitative og kvantitative metoder - og der vil være et særligt stærkt fokus på forskning i egen praksis. Målet er, at vi som psykoterapeuter MPF bliver mere bevidste om, at hver gang vi modtager en klient i vores praksis, går der et lille forskningsprojekt i gang, hvor vi opstiller nogle hypoteser omkring klienten og klientens behov, som vi løbende monitorerer og tilpasser i vores samtaleforløb.

Til forskningsfakultetet har vi ansat 8 dygtige forskere inden for psykoterapi til at undervise på 5 moduler hver af ti timers varighed. Modulerne er planlagt som 5 to-timers moduler og der undervises over zoom. Der skal beregnes ca. 1 times forberedelsestid inden hvert modul. Som deltager på modulerne får du adgang til en læringsplatform, hvor du vil kunne downloade materialer og gense modulerne, som bliver optaget undervejs.

De 5 moduler udbydes løbende fra nu af og alt efter efterspørgsel. Lige nu er der planlagt 2 forløb med opstart i oktober 2022 og to hold med opstart i januar 2023. Der er både hold på dansk og på engelsk.

Det koster 5.000 kr. at deltage.

De studerende skal rette henvendelse direkte til deres institut for at få en underskrift på at de er studerende.

Færdiguddannede med et medlemskab i DPFO kan få tilsendt en blanket fra sekretariatet,  og ansøge om en plads. Studerende har fortrinsret og resten af pladserne fordeles efter først til mølle.

Der er stadig ledige pladser på:

Hold 3. Dansk hold. Der undervises hver anden lørdag kl. 10-12 - fra d. 7. januar 2023 til d. 3. februar 2024.

Hold 4. Dansk hold. Der undervises hver anden torsdag kl. 16-18 - fra d. 12. januar til d. 21. december 2023.

 

Kompetenceramme

Dansk Psykoterapeutforening har defineret en kompetenceramme for professionen psykoterapeut MPF.

Kompetenceramme

Download som PDF