Om certificeringen

Alle uddannelsessteder, der vil godkendes af Dansk Psykoterapeutforening, skal først gennemgå en certificering af eksternt bureau.

Hensigten med certificeringen er at sikre, at private psykoterapeutuddannelser, som er medlemmer af Dansk Psykoterapeutforening, lever op til kravene i vejledningsmanualen, der bygger på de tværministerielle kvalitetskriterier fra 2004 samt Kvalifikationsrammen for Livslang Læring niveau 7.

Certificeringen skal sikre, at uddannelserne har et højt fagligt niveau, så de studerende efter endt uddannelse har de rette kompetencer med sig.

Uddannelserne skal gen-certificeres hvert 4. år.

 

Krav til certificeringen

Find alle manualer og vejledninger her

Hvem varetager certificeringen?

Det er det eksterne konsulentfirma Crossfields Europa, der står for certificeringen. De er en dansk gren af Crossfields Institute - et konsulentfirma med base i England. Crossfields Institute har mange års erfaring med at arbejde med akkreditering af uddannelser – også psykoterapeutiske uddannelser.

 

 

Spørgsmål og kontakt
Priser på certificeringen

 

 • Informationsmøde - kr. 3.000,- ekskl. moms
  Informationsmøde er et tilbud til uddannelser, som ønsker en introduktion til certificeringen og den proces man skal igennem. Prisen for et informationsmøde af ca. 2 timers varighed er pr. institut kr. 3.000,- ekskl. moms. Mødet kan afholdes online eller på instituttet. Hertil tillægges kørselsudgifter.

 • Certificering - kr. 26.500 ekskl. moms
  Hertil kommer udgift til dækning af transport efter statens takster. I prisen er inkluderet en årlig intern evaluering. Certificeringen er gældende i 4 år fra modtagelse af bevis. 6 måneder før udløb af certificeringen får instituttet skriftlig besked om at certificeringen nærmer sig udløb.

 • Re-certificering - kr. 2.000 / 7.000,- ekskl. moms
  En re-certificering ved væsentlige ændringer kan gennemføres mod en tillægsbetaling på kr.7.000,- ekskl. moms. Såfremt en re-certificering alene omfatter behandling af et kriterium, er prisen kr. 2.000 ekskl. moms.
  Ønskes en re-certificering efter mere end 1 år fra aflevering af selvevalueringen, skal uddannelsen ansøge om ny certificering.
Bliv certificeret

Ønsker jeres institut at blive certificeret?

Kontakt sekretariatet på kontakt@dpfo.dk eller 70 27 70 07

 

Niveauvurdering og beskyttet titel

Dansk Psykoterapeutforening påbegyndte i 2021 en proces, der skal styrke kvaliteten i den måde, de godkendte psykoterapeutuddannelser under foreningen bliver certificeret på. 

Alle uddannelser godkendt af Dansk Psykoterapeutforenings, er derfor nu inviteret med i en proces, der skal føre til, at de kan blive niveauvurderet på niveau 7 hos Danmarks Akkrediteringsinstitution.  Foreningen har indgået aftale med konsulentfirmaet Crossfields Europa om at understøtte dette arbejde frem til 2024.

Målet med niveauvurderingen er at alle psykoterapeutuddannelser, der er certificeret af Dansk Psykoterapeutforening, bliver indplaceret på ét og samme niveau, der gør dem sammenlignelige med andre uddannelsesniveauer i Danmark og Europa.

Uddannelsernes certificeringsstatus

De forskellige former for psykoterapeutuddannelser, der i øjeblikket er certificeret i regi af foreningen, er af foreningen inddelt i følgende vejledende kategorier baseret på deres certificeringsstatus:

 • Uddannelser, der er certificeret efter den gamle manual og vejledning (fra Reflektor)
 • Uddannelser, der er certificeret efter den nye manual og vejledning (fra Crossfields Europa)
 • Uddannelser, der er blevet gencertificeret efter den nye manual og vejledning (fra Crossfields Europa)
 • Uddannelser, der er blevet præ-certificeret efter den nye manual og vejledning (fra Crossfields Europa)
 • Uddannelser, der har opnået niveauvurdering hos Danmarks Akkrediteringsinstitution (ikke relevant endnu).

Der findes endnu ikke en offentlig autorisationsordning for psykoterapeuter. Det er på nuværende tidspunkt op til det enkelte uddannelsestilbud at træffe sin egen beslutning om uddannelsens indhold (under overholdelse af de opstillede certificeringskrav, såfremt uddannelsestilbuddet i f.eks. sin markedsføring vil henvise til en certificering fra Dansk Psykoterapeutforening) og om markedsføringen af uddannelsen, alt med respekt af markedsføringslovens regler og dansk ret i øvrigt.

 


Moduler i forskning

Som et led i foreningens arbejde med at få vores uddannelser anerkendt på niveau 7 (master-niveau) gik vi d. 4. oktober 2022 i luften med et nyt online fakultet. Fakultetet er i første omgang et tilbud til alle studerende, men færdiguddannede psykoterapeuter er også velkomne på ledige pladser.

På modulerne vil du få indsigt i videnskabsteorien omkring psykoterapi, fænomenologi, kvalitative og kvantitative metoder - og der vil være et særligt stærkt fokus på forskning i egen praksis. Målet er, at vi som psykoterapeuter MPF bliver mere bevidste om, at hver gang vi modtager en klient i vores praksis, går der et lille forskningsprojekt i gang, hvor vi opstiller nogle hypoteser omkring klienten og klientens behov, som vi løbende monitorerer og tilpasser i vores samtaleforløb.

Til forskningsfakultetet har vi ansat 8 dygtige forskere inden for psykoterapi til at undervise på 5 moduler hver af ti timers varighed. Modulerne er planlagt som 5 to-timers moduler og der undervises over zoom. Der skal beregnes ca. 1 times forberedelsestid inden hvert modul. Som deltager på modulerne får du adgang til en læringsplatform, hvor du vil kunne downloade materialer og gense modulerne, som bliver optaget undervejs.

De 5 moduler udbydes løbende under arrangementer.

Det koster 5.000 kr. at deltage.

De studerende skal rette henvendelse direkte til deres institut for at få en underskrift på at de er studerende. Færdiguddannede psykoterapeuter MPF kan tilmelde sig forskningsmodulerne, når de udbydes under arrangementer.

Læs mere om forskningsmodulerne

Leaflet in English (PDF)

 

Kompetenceramme

Dansk Psykoterapeutforening har defineret en kompetenceramme for professionen psykoterapeut MPF.

Kompetenceramme

Download som PDF

Competency Framework

PDF