Forskningsmoduler

Dansk Psykoterapeutforening har etableret et nyt online kursus, hvor otte forskere sætter fokus på forskning i egen praksis og underviser i videnskabsteorien omkring psykoterapi, kvalitative og kvantitative metoder, fænomenologi og forskningsetik.

Med dette tilbud bidrager foreningen til at styrke kvaliteten af uddannelserne til psykoterapeut MPF, og i forløbet er der særligt fokus på vigtigheden af praksisbaseret forskning og forskningsbaseret praksis. På den måde bliver en uddannelse som psykoterapeut mere sammenlignelig med de offentlige uddannelser og dermed mere forståelig for omverdenen.

Målet er, at vi som psykoterapeuter MPF bliver mere bevidste om, at hver gang vi modtager en klient i vores praksis, går der et lille forskningsprojekt i gang, hvor vi opstiller nogle hypoteser omkring klienten og klientens behov, som vi løbende monitorerer og tilpasser i vores samtaleforløb.

 

  • Tilbuddet er både til studerende på 3. og 4. år og færdiguddannede psykoterapeuter MPF.
  • Fakultetets ansatte er otte forskere, der også har erfaring med og omkring psykoterapi.
  • Der er fem moduler af hver ti timers varighed. Modulerne er planlagt som fem to-timers sessioner, og der undervises online på Zoom. Der skal beregnes mindst 1 times forberedelsestid inden hver session.
  • Som deltager på modulerne får du adgang til en online læringsplatform, hvor du vil kunne downloade materialer og gense forelæsningerne, som bliver optaget undervejs.
  • De fem moduler udbydes løbende. Hold øje med siden arrangementer, hvor modulerne vil blive annonceret.
  • Vi tilbyder i øjeblikket alle modulerne til en samlet pris på 5.000 kr.Sådan tilmelder du dig

Er du psykoterapeutstuderende skal du tilmelde dig ved at rette henvendelse direkte til dit uddannelsesinstitut. Du skal udfylde denne tilmeldingsblanket, som underskrives af instituttet og indsendes til kontakt@dpfo.dk.

Færdiguddannede med et medlemskab af Dansk Psykoterapeutforening kan tilmelde sig via siden arrangementer, når de udbydes.

Næste omgang moduler udbydes i efteråret 2023. Hold øje med siden arrangementer, hvor modulerne vil blive annonceret.