Forskningsmoduler

Som led i uddannelsen til psykoterapeut tilbyder Dansk Psykoterapeutforening en række forskningsmoduler, hvor otte forskere underviser i videnskabsteorien omkring psykoterapi, kvalitative og kvantitative metoder, fænomenologi og forskningsetik.

For English version click here.

Med dette tilbud bidrager foreningen til at styrke kvaliteten af uddannelserne til psykoterapeut MPF, og i forløbet er der særligt fokus på vigtigheden af praksisbaseret forskning og forskningsbaseret praksis. På den måde bliver en uddannelse som psykoterapeut mere sammenlignelig med de offentlige uddannelser og dermed mere forståelig for omverdenen.

Målet er, at vi som psykoterapeuter MPF bliver mere bevidste om, at hver gang vi modtager en klient i vores praksis, går der et lille forskningsprojekt i gang, hvor vi opstiller nogle hypoteser omkring klienten og klientens behov, som vi løbende monitorerer og tilpasser i vores samtaleforløb.

  • Tilbuddet er både til studerende og færdiguddannede psykoterapeuter MPF.
  • Fakultetets ansatte er otte forskere, der også har erfaring med og omkring psykoterapi.
  • Der er fem moduler af hver ti timers varighed. Modulerne er planlagt som fem to-timers sessioner, og der undervises online på Zoom. Der skal beregnes mindst 1 times forberedelsestid inden hver session.
  • Som deltager på modulerne får du adgang til en online læringsplatform, hvor du vil kunne downloade materialer og gense forelæsningerne, som bliver optaget undervejs.
  • De fem moduler udbydes løbende. Hold øje med siden forskningsmoduler, hvor modulerne vil blive annonceret.
  • Vi tilbyder i øjeblikket alle modulerne til en samlet pris på 5.000 kr.
  • Bemærk, at undervisningen på nogle moduler kan være på engelsk, og der deltager en dansktalende medunderviser. Vær opmærksom på, at en del af litteraturen er på engelsk.

 

Der er to gældende kombinationsregler for modulerne

  • Modulet Introduktion til forskningsprincipper og perspektiver (modul 1) skal tages som det første
  • Modulet Forskning i egen praksis (modul 5) skal tages som det sidste.

De mellemliggende tre moduler kan tages i vilkårlig rækkefølge, og alle modulerne kan derfor tages i eget tempo.

Modulerne udbydes ca. 3 gange årligt.

 

Sådan tilmelder du dig

Kurset er målrettet psykoterapeuter MPF og studerende på en af de uddannelser, der er certificeret via Dansk Psykoterapeutforening.

Du tilmelder dig via siden forskningsmoduler, hvor modulerne løbende vil blive annonceret.

Er du psykoterapeutstuderende, skal du ved tilmelding besvare spørgsmålet om, hvilket institut du studerer på.

Tilmeldingen er bindende.