Klageveje som klient

Hvorfor og hvordan?

Hvis du som klient har oplevet uetisk eller ureglementeret adfærd fra en psykoterapeut MPF, har du mulighed for at indsende en klage, der behandles af foreningens Etikudvalg.

Etikudvalget behandler klagesager med udgangspunkt i de etiske regler. Selve klagen skal sendes til Dansk Psykoterapeutforenings sekretariat via nedenstående formular.

Læs mere om proceduren og retningslinjerne for klager nedenfor.

Indsend klage

Gå til klageformular

 

 

 

 

Etikudvalgets klagevejledning

Hvem kan indgive en klage?
Hvad kan man klage over til Etikudvalget?
Hvad kan man regne med at få ud af at klage til Etikudvalget?
Kan man få vejledning uden at klage og uden af være indklaget?
Hvor lang tid tager en klagesag?
Hvordan indleder man en klagesag?
Hvordan bliver klagen behandlet i Etikudvalget?
Kan man klage over Etikudvalgets afgørelse?

 

 

 

 

 

Kontakt Etikrådgivningen

Som klient har du mulighed for at kontakte foreningens Etikrådgivning, hvis du har spørgsmål, der ligger i grænsefeltet mellem etik og lovgivning. Det kan eksempelvis være, at du har oplevet uetisk eller ureglementeret adfærd fra en psykoterapeut MPF, eller at du overvejer at klage over en psykoterapeut MPF

Her kan Etikrådgivningen hjælpe dig med en vurdering af, om der kan være grundlag for at klage, ligesom du kan få vejledning om klageprocedure. I disse tilfælde forholder rådgivningen sig til Dansk Psykoterapeutforenings etikregler og vejleder derudfra.

Send en mail til Etikrådgivningen, hvor du kan bede om at blive ringet op.

 

Kontakt Etikrådgivningen

Karin Westh Langgaard: kwl@dpfo.dk

Dorte Sjögren: dos@dpfo.dk

Du kan forvente svar inden for 1-2 hverdage