Klageveje

Alle medlemmer af Dansk Psykoterapeutforening skal følge foreningens etiske regelsæt. Overholder et medlem ikke reglerne, er der som klient mulighed for at indsende en klage. Det er også muligt at klage over de godkendte uddannelsesinstitutter.

Få støtte og vejledning

Kontakt Etikrådgivningen

Hvis du som medlem af foreningen har brug for støtte og vejledning i forbindelse med en klagesag, kan du kontakte foreningens Etikrådgivning.

Som klient eller psykoterapeutstuderende kan du kontakte Etikrådgivningen for at en vurdering af, om der kan være grundlag for at klage og få vejledning om klageprocedure.