Lisbeth Beltov - Meaningful Relationship - Psykoterapeut MPF

Psykoterapeut

MPF

Lisbeth Beltov - Meaningful Relationship
Svendborg

Lisbeth Beltov - Meaningful Relationship

Mit navn er Lisbeth Beltov. Jeg er uddannet ved Hildebrand Instituttet praktiserer psykoterapi og den teoretiske begrebsramme er relationsorienteret og hviler på den systemiske terapi. Jeg har 23 års erfaringer/kompetencer indenfor vold, angst, depression, fysiske, psykiske og seksuelle overgreb, selvskade, skam og skyld, personlighedsforstyrrelser, spiseforstyrrelser, cutting og skoleværing. Jeg gør individuel terapi, parterapi, gruppeterapi, terapi til forældre og yder ledelses sparring/supervision og supervision til behandlingshjem og daginstitutioner. Har været og er tilknyttet flere Børn og Unge Forvaltninger. Er fast psykoterapeut på Svendborg Efterskole. Jeg arbejder meget på og ud fra individets præmisser og gør også brug af naturen og rideterapi.
Jeg praktiserer følgende terapiformer
Psykodynamisk terapi,
Systemisk terapi,