Vold og overgreb

Vold defineres som en handling eller en trussel, som kan krænke en anden persons integritet, eller som skræmmer, smerter eller skader personen.

Vold kan være både fysisk og psykisk og rammer også de, som overværer vold mod andre.  Alle kan opleve vold og overgreb i deres liv – og fordi det er så tabubelagt et emne kan det være svært at sætte tal på, præcis, hvor mange, der bliver udsat for vold.

 

Hvilke typer vold og overgreb findes der?

Fysisk vold er vold med kropslig kontakt, der smerter og skader. Det kan være spark, slag, skub, bid, fastholdelse og kvælningsforsøg.

Psykisk vold er oftest ikke synlig for andre. Den sætter ikke tydelige ar, og kan være svær at bevise. Dog omfatter psykisk vold sådan noget som: tvang, systematisk nedbrydning af selvtillid, umyndiggørelse og social kontrol.

Seksuel vold er alle typer af seksuelle overgreb. Dette omfatter både fysisk berøring og ord af seksuel krænkende karakter. Her taler vi om voldtægt, tvangsprostitution, truende adfærd i forbindelse med tilfredsstillelse af seksuelle behov og uønskede berøringer.

Økonomisk vold eller økonomisk kontrol, er når udøveren tager den økonomiske magt. Det kan være, at man bliver nægtet adgang til sine egne penge, bliver truet til at underskrive lånedokumenter og lignende eller skal tigge og bede om penge hos udøveren til at dække basale behov.

Materiel vold er en voldstype, der ikke direkte går ud over et andet menneske, men nærmere over personens materielle genstande. Der bliver begået materiel vold, når et menneske ødelægger et andet menneskes genstande for at skræmme eller straffe. Det kan være at sætte ild til nogens bil, smadre nogens computer eller klippe hul i nogens tøj.

Stalking er en særlig type uønsket adfærd og aktiviteter, der er rettet mod en person. Her kan blandt andet være tale om forfølgelse og overvågning. Men det kan også være, at man modtager beskeder og opkald eller bliver chikaneret af en person man selv indgår i kontakt med.

Digital vold er en type vold, der kun foregår online. Her indgår trusler på sociale medier, uønsket deling af nøgenbilleder og hacking af personlige oplysninger og beskeder. Der kan også være tale om overvågning af ens online kommunikation.

Typiske tegn

Foruden de åbenlyse fysiske tegn, der kan opstå på offerets krop af fysisk vold, er der en række psykiske eller sværere tegn at spotte, når vi taler om vold og overgreb.

Mange føler sig mere triste, indadvendte og isolerede end de ellers ville gøre, nogle har svært ved at få en rolig søvn eller oplever at reagere voldsomt på pludselige bevægelser eller lyde. Samtidig kan man opleve at man får lavere selvværd, bliver utryg i sine relationer og mere mistroisk overfor andre. Eller at man udvikler angst eller depression.

 

Årsager

Et hvert tilfælde af vold kan krænke en persons ret til tryghed. Når vold går ud over børn, kan det påvirke deres fysiske og psykiske helbred både på kort og lang sigt. Børn, der har oplevet vold og overgreb kan få svært ved at socialisere og lære, og det kan give dem problemer i overgangen fra barn til voksen, og samtidigt gøre det svært for dem at bryde voldsmønsteret, når de selv bliver voksne. På den måde kan den voldelige adfærd gå i arv fra generation til generation.

 

Behandling

Vold og overgreb kan medføre en lang række sygdomme og psykiske problemer. Det er derfor vigtigt at hjælp.

Har man fysiske smerter efter et overgreb skal man søge læge. Er der tale om psykisk vold, eller eftervirkninger efter et overgreb behandler man med psykoterapi.

Er det dig selv, der udøver volden og har du svært ved at styre dine impulser, kan en psykoterapeutisk behandling også gavne dig.

 

Sådan kan psykoterapi hjælpe

For offeret af volden eller overgrebet vil man tilbyde samtaleterapi, som vil kunne afhjælpe de tanker og uhensigtsmæssige handlemønstre, der opstår, når man har været udsat for noget så voldsomt.

Uanset om du er offer eller du selv har krænket andre, kan en psykoterapeutisk behandling hjælpe. Målet er at skabe positive og effektive forandringer i din livssituation.  

Kilder