Om kvalitetskomitéen

Kvalitetskomitéen er en selvstændigt arbejdende komité under bestyrelsen i Dansk Psykoterapeutforening.

Komitéens opgave er at rådgive bestyrelsen i forhold til kontinuerlig kvalitetssikring af de uddannelser, der er certificeret og godkendt af Dansk Psykoterapeutforening. 

Kvalitetkomitéens medlemmer består af faglige kapaciteter indenfor undervisning, psykoterapi, psykologi og et vigtigt brugerperspektiv. Repræsentanter fra eksternt certificeringsbureau samt repræsentanter fra bestyrelsen og sekretariatet deltager til komitéens møder uden stemmeret.

Kvalitetskomitéen sagsbehandler derforuden også klagesager, der omhandler uddannelsernes indhold og karakter. 

Klager

Kvalitetskomitéen varetager og sagsbehandler klagesager, der omhandler de godkendte uddannelsers indhold og karakter. 

Nogle klager kan Kvalitetskomitéen ikke behandle. Klager der f.eks. handler om foreningens udvalg kan kun behandles af bestyrelsen, og endelig kan klager over foreningens bestyrelse kun behandles på generalforsamlingen, der er foreningens højeste myndighed. Klager, der omhandler brud på foreningens etikregler, varetages og sagsbehandles af Etikudvalget. 

Klageveje

Læs mere om klager her

Kvalitetskomitéens medlemmer

Gøye Svendsen

Formand for Kvalitetskomitéen

Inger Nordeide Jensen

Kvalitetskomitéen

Kurt Kyed

Kvalitetskomitéen

Søren Willert

Kvalitetskomitéen

Torben Thaulow

Kvalitetskomitéen

Inge Nygaard Pedersen

Uddannelsesudvalget og Kvalitetskomitéen

Vibeke Lubanski

Sekretariatschef

Merete Godsk

PA / sekretær