Lovgivning

Få overblik over nogle af de love og regler, der kan påvirke dit arbejde som psykoterapeut

I tvivl om lovgivningen?

Få hjælp og vejledning af Etikrådgivningen

Som medlem kan du kontakte Etikrådgivningen, hvis du har spørgsmål, der ligger i grænsefeltet mellem etik og lovgivning. Det kan eksempelvis være spørgsmål vedrørende forældreansvarsloven, underretningspligt og tavshedspligt.