Supervision som ansat

Supervision på arbejdspladsen - hvorfor?

At modtage regelmæssig supervision er afgørende for ens faglige udvikling og trivsel, fordi det at arbejde med menneskelige relationer er uforudsigeligt og komplekst. At gå i supervision er med til at styrke ens fagprofessionelle og personlige kompetencer og tilgang til arbejdet med mennesker. Dermed skaber supervision læring, trivsel og nye handlemuligheder.

På en arbejdsplads er supervisionen med til at forebygge udbrændthed, skabe en god gruppekultur og højne faglighed og indsigt. Supervisionen kan både foregå individuelt og i grupper sammen med kollegaer. Gruppesupervisionen styrker gruppens evne til at støtte og hjælpe hinanden samt træner kollegial feedback på et konstruktivt og etisk grundlag.

 

Hvem betaler for supervisionen?

Kan du regne med at få finansieret supervision af din arbejdsplads? Svaret er ja - i langt de fleste tilfælde. Knap 7 ud af ti medlemmer af Dansk Psykoterapeutforening, der er ansat, svarer i en medlemsundersøgelse, at de får finansieret supervision af deres arbejdsgiver.

Praktiserende psykoterapeuter, der er medlemmer af Dansk Psykoterapeutforening, er forpligtet til at modtage regelmæssig supervision.

 

Hvor ofte skal jeg have supervision?

Det er blevet almindeligt, at institutioner og virksomheder tilbyder løbende supervision til deres ansatte, men hvor ofte, er meget forskellige fra arbejdsplads til arbejdsplads. 

I en undersøgelse blandt Dansk Psykoterapeutforenings medlemmer fra 2021 svarer 51 pct., at de modtager supervision månedligt. 8 pct. får supervision oftere, og 34 pct. får det kvartalsvis. I undersøgelsen svarer 93 pct. ja til, at supervisionen er relevant og dækkende.

 

 

Hvad er supervision?

Læs mere om supervision

Supervision for ansatte

Både individuel- og gruppesupervision

14 pct. af psykoterapeuterne, der er i ansættelsesforhold, modtager både individuel- og gruppesupervision

%

Individuel supervision

10 pct. af psykoterapeuterne, der er i ansættelsesforhold, modtager individuel supervision

%

Gruppesupervision

24 pct. af psykoterapeuterne, der er ansat, modtager supervision i gruppe

%

Kilder: Medlemsundersøgelse om supervision 2021, Dansk Psykoterapeutforening