Grith Böcher - Psykoterapeut MPF

Psykoterapeut

MPF

Grith Böcher
København Ø

Grith Böcher

Telefon

Jeg er privat praktiserende psykoterapeut med praksis i Trepkasgade 4, 2100 København Ø.. Har erfaring i at arbejde med temaer som depression, angst, vrede, skam/følelsen af at være forkert, sorg, manglende selvværd, præstationsangst, traumatiske oplevelser, eksistentielle livskriser, problematiske familierelationer, parforhold og sammenbragte familier – samt potentiale og udvikling, som er væsentlige elementer i terapien. Mit faglige grundlag er fra ID Academy – en psykoterapi certificering med afsæt i syv forskellige terapiretninger. Derudover har jeg certificeringer fra Moaiku.dk og Mygind Institute. Jeg arbejder ud fra en bredere forståelsesramme og en holistisk tankegang og jeg benytter mig af forskellige terapiformer og praksisser – bl.a. metoder fra Relationel Traumeterapi/Neuro Resilience Exercises, Tankefeltterapi (Tapping) samt Familie–/Systemisk Opstilling. Fleksibiliteten ved at kunne arbejde – både adfærdsterapeutisk, kognitivt, psykodynamisk, systemisk, eksistentielt, humanistisk og transpersonelt – gør at terapien til hver en tid kan tilpasses dig og din aktuelle situation. I terapien arbejdes der altid med de problematikker, du selv bringer op og altid med, hvad der er aktuelt i dit liv her og nu. Og der vil bl.a. være fokus på: – Hvordan begrænsende selvbilleder påvirker éns måde at agere på – tilknytningsmønstre og virkelighedsopfattelse. – At skabe bevidsthed omkring reaktionsmønstre som gentager sig på uhensigtsmæssigt vis – fastlåste adfærds- /og tankemønstre. – Den tætte sammenhæng mellem krop og psyke, følelser og tanker – helbred og værenstilstand. – Dårlige oplevelser og tilstande (både store og små traumer), som aldrig er blevet reguleret og integreret i personligheden på en hensigtmæssig måde. – Heling og færdigheder indenfor personlig og spirituel udvikling – kropssansninger og selvreguleringsfærdigheder. Du er velkommen til at kontakte mig på mail eller sms, hvis du vil bestille en tid til terapi eller hvis du har spørgsmål inden en eventuel aftale.
Jeg praktiserer følgende terapiformer
Integrativ psykoterapi,
Systemisk terapi,
Psykodynamisk terapi,