Studerende

 

Hvis du er igang med en uddannelse til psykoterapeut, kan du blive studiemedlem af Dansk Psykoterapeutforening.

Det kræver, at du læser på en af de 37 godkendte uddannelsesinstitutioner.

Kontingentet er 800 kr. årligt og betales af to omgange i februar og august.

Som studiemedlem opnår du flere fordele:

 

  • Du kan deltage i foreningens kurser, seminarer og foredrag til en særlig studiepris
  • Du bliver automatisk dækket af en erhvervsforsikring fra Købstædernes Forsikring. Læs mere om forsikringen her
  • Du får mulighed for at tegne en sundheds- og behandlingsforsikring gennem Mølholm Forsikring. Læs mere om sundhedsforsikringen her
  • Du modtager foreningens tidsskrift, Tidsskrift for Psykoterapi, tre gange årligt samt foreningens nyhedsbrev
  • Du indgår automatisk i et fagligt fællesskab med andre psykoterapeutstuderende. Du kan blandt andet blive medlem af foreningens lukkede Facebook-gruppe kun for studiemedlemmer
  • Ret til at bruge foreningens logo særligt for studiemedlemmer. Bemærk, at det for studiemedlemmer ikke er tilladt at benytte titlen og logoet ’MPF’
  • Via dit medlemskab bidrager du til foreningens arbejde med at påvirke de politiske rammer for, at psykoterapi bliver en anerkendt del af det offentlige tilbud om behandling. Samtidig støtter du foreningens arbejde med at sikre en høj kvalitet og etik i det psykoterapeutiske arbejde og at udbrede kendskabet til samt anvendelsen af psykoterapi.

 

Bliv studiemedlem

For at blive studiemedlem skal du udfylde denne formular, hvor du vedhæfter denne blanket med en underskrift fra dit uddannelsessted.

Har du spørgsmål, er du velkommen til at skrive til os på kontakt@dpfo.dk eller ringe på 70 27 70 07.

OBS

Når du som studerende færdiggør din uddannelse, er det vigtigt at du giver sekretariatet besked. Som færdiguddannet psykoterapeut skal du søge om optagelse på ny, så du kan indgå som almindeligt medlem.

Du skal også være opmærksom på, at dit kontingent gælder for et halvt år ad gangen. Det kan derfor være, at din uddannelse slutter inden, du skal betale nyt kontingent. Hvis det er tilfældet, skal du kontakte sekretariatet inden, du betaler dit sidste kontingent, da allerede betalt kontingent ikke refunderes.