Klagemuligheder

 

Alle medlemmer i Dansk Psykoterapeutforening skal følge foreningens etiske regelsæt. Overholder medlemmerne ikke reglerne, er der som klient mulighed for at indsende en klage, der behandles af foreningens etikudvalg.

 

Eventuelle klager over et medlem vil blive behandlet i Dansk Psykoterapeutforenings etikudvalg med udgangspunkt i de etiske regler.

Selve klagen skal sendes til Dansk Psykoterapeutforenings sekretariat på mail til kontakt@dpfo.dk

Læs mere om proceduren og retningslinjerne for klager her