FAQ om niveauvurdering og autorisation

Dansk Psykoterapeutforening er sammen med alle 35 psykoterapeutuddannelser, der er godkendt af foreningen, i en udviklingsproces, der har som mål, at uddannelserne kan blive niveauvurderet på master-niveau hos Danmarks Akkrediteringsinstitution. Samtidig arbejder foreningen på at opnå autorisation af psykoterapeuter.

I foreningen får vi løbende spørgsmål til processen mod niveauvurdering af psykoterapeutuddannelserne og autorisation. Derfor har vi samlet en liste med de typiske spørgsmål og svar, vi får til processen.

FAQ om niveauvurdering

Hvorfor arbejder Dansk Psykoterapeutforening på at uddannelserne skal niveauvurderes på niveau 7?
Hvorfor kan undervisningen i forskning ikke bare foregå på uddannelserne?
Hvor lang tid tager det, før alle uddannelser er niveauvurderet på niveau 7?
Hvornår bliver det obligatorisk at tage en psykoterapeutuddannelse på niveau 7 og dermed forskningsmodulerne?
Hvor er vi i processen mod niveauvurdering?
Hvad vil det sige at blive vurderet på niveau 7?
Hvad betyder det at blive ”niveauvurderet”?
Er en niveauvurdering det samme som en offentlig anerkendelse?
Hvis niveauvurdering ikke er gradsgivende, hvorfor er det så vigtigt?
Hvad kan jeg sige om den uddannelse, jeg går på? Kan jeg sige, at jeg er i gang med at tage en master-uddannelse?
Hvorfor er det netop de temaer, der undervises i på forskningsmodulerne?
Bliver det hele ikke alt for akademisk?
Hvornår bliver det obligatorisk at tage en psykoterapeutuddannelse på niveau 7 og dermed forskningsmodulerne?
Hvad sker der med nuværende medlemmer af foreningen, der ikke har taget forskningsmodulerne?
Hvad sker der med nuværende studerende, der ikke har taget forskningsmodulerne?
Hvis foreningen opnår autorisation i Styrelsen for Patientsikkerhed og går efter at få beskyttet titlen på niveau 7, hvad sker der så med de medlemmer, der ikke har fået indplaceret deres uddannelse på niveau 7?
Jeg er i gang med en psykoterapeutuddannelse. Skal jeg tage forskningsmodulerne? OG skal jeg skrive en opgave på masterniveau?
What’s in it for me? Hvis det nu ikke lykkes at få titlen beskyttet og anerkendt, er det så ikke spild af tid og penge at gennemføre forskningsmodulerne?

FAQ om autorisation

Hvordan hænger niveauvurdering sammen med autorisation og anerkendelse af professionen?
Hvad betyder det at lave en ”overgangsordning”.
Bliver forskningsmodulerne en del af uddannelsen for de studerende, der går på 1. og 2. året nu?
Kommer alle i sidste ende til at få den beskyttede titel?
Hvis jeg tager forskningsmodulerne nu, bidrager det så til min proces ift. den her overgangsordning?
Som 1.- eller 2.-års studerende kan man da forvente, at de 5 forskningsmoduler bliver integreret på år 3 og 4 ? Eller er man en del af den gruppe “der skal samles op” (idet det er HELE uddannelsen år 1-4 som skal justeres)?
Hvad sker der, hvis jeg holder pause i min psykoterapeutuddannelse nu og vil tilbage senere?