Etik og vedtægter

Dansk Psykoterapeutforening arbejder for at sikre kvalificeret psykoterapi til klienterne. Derfor er et højt etisk niveau helt centralt.

Foreningen har et etisk regelsæt og et etik-udvalg, der har fokus på at sikre, at klienterne får de bedste muligheder for at fremme deres psykiske sundhed og personlige udvikling.

Alle medlemmer i Dansk Psykoterapeutforening skal derfor følge foreningens etiske regelsæt. Overholder medlemmerne ikke reglerne, er der som klient mulighed for at indsende en klage, der behandles af etikudvalget.

Medlemmer af foreningen kan få rådgivning af foreningens etikpanel om etiske spørgsmål i forbindelse med deres arbejde.

I menuen til venstre kan du læse Dansk Psykoterapeutforenings vedtægter, etikregler og om proceduren for eventuelle klager til etikudvalget