Etik og vedtægter

Dansk Psykoterapeutforening arbejder for at sikre kvalificeret psykoterapi til klienterne. Derfor er et højt etisk niveau helt centralt.

Foreningen har et etisk regelsæt og et etik-udvalg, der har fokus på at sikre, at klienterne får de bedste muligheder for at fremme deres psykiske sundhed og personlige udvikling.

Alle medlemmer i Dansk Psykoterapeutforening skal derfor følge foreningens etiske regelsæt. Overholder medlemmerne ikke reglerne, er der som klient mulighed for at indsende en klage, der behandles af etikudvalget.

I menuen til venstre kan du læse Dansk Psykoterapeutforenings vedtægter, etikregler og om proceduren for eventuelle klager til etikudvalget