Etik og vedtægter

Dansk Psykoterapeutforening arbejder for at sikre kvalificeret psykoterapi til klienterne. Derfor er et højt etisk niveau helt centralt.

Foreningen har et etisk regelsæt og et Etikudvalg, der har fokus på at sikre, at klienterne får de bedste muligheder for at fremme deres psykiske sundhed og personlige udvikling.

Alle medlemmer i Dansk Psykoterapeutforening skal derfor følge foreningens etiske regelsæt. Overholder medlemmerne ikke reglerne, er der som klient mulighed for at indsende en klage, der behandles af Etikudvalget.

Medlemmer, psykoterapeutstuderende og klienter har mulighed for at få gratis støtte og rådgivning af foreningens Etikrådgivning vedr. etiske dilemmaer, tvivl om relevant lovgivning og om procedurer i klagesager.

 

Etikregler

Vedtægter

Etikrådgivningen

Klager