Vedtægter

Dansk Psykoterapeutforeningens vedtægter er vedtaget 3. november 1993.


Seneste ændringer vedtaget på den ordinære generalforsamling i København den 18. marts 2023.

 

§ 1. Navn og hjemsted
§ 2. Formål
§ 3. Medlemskab
§ 4. Generalforsamlingen
§ 5. Bestyrelsen
§ 6. Forum for psykoterapeutiske uddannelsessteder (i det følgende nævnt "Forum")
§ 7. Uddannelsesudvalget
§ 8. Kvalitetskomitéen
§ 9. De Studerendes Råd
§ 10. Etikudvalget
§ 11. Etikrådgivningen
§ 12. Ankenævnet
§ 13. Kursusforum
§ 14. Kontingent
§ 15. Regnskab og revision
§ 16. Økonomi
§ 17. Tegning og hæftelse
§ 18. Vedtægtsændringer
§ 19. Udmeldelse
§ 20. Fortabelse af medlemsrettigheder
§ 21. Opløsning