Vedtægter

Dansk Psykoterapeutforeningens vedtægter er vedtaget 3. november 1993.


Seneste ændringer vedtaget på den ordinære generalforsamling i København den 18. september 2021.

 

§ 1. Navn og hjemsted
§ 2. Formål
§ 3. Medlemskab
§ 4. Generalforsamlingen
§ 5. Bestyrelsen
§ 6. Forum for psykoterapeutiske uddannelsessteder
§ 7. Uddannelsesudvalget
§ 8. Studerende
§ 9. Etikudvalget
§ 10. Kursusforum
§ 11. Kontingent
§ 12. Regnskab og revision
§ 13. Økonomi
§ 14. Tegning og hæftelse
§ 15. Vedtægtsændringer
§ 16. Udmeldelse
§ 17. Fortabelse af medlemsrettigheder
§ 18. Opløsning