Vedtægter

§ 1. Navn og hjemsted
§ 2. Formål
§ 3. Medlemskab
§ 4. Generalforsamlingen
§ 5. Bestyrelsen
§ 6. Forum for psykoterapeutiske uddannelsessteder
§ 7. Uddannelsesudvalget
§ 8. Studerende
§ 9. Etikudvalget
§ 10. Kursusforum
§ 11. Kontingent
§ 12. Regnskab og revision
§ 13. Økonomi
§ 14. Tegning og hæftelse
§ 15. Vedtægtsændringer
§ 16. Udmeldelse
§ 17. Fortabelse af medlemsrettigheder
§ 18. Opløsning