Erhvervsforsikring

Som medlem af Dansk Psykoterapeutforening er du automatisk dækket af Topdanmarks forsikringspakke.

Pakken hjælper dig med at holde din virksomhed kørende, hvis uheldet er ude – uanset om tyven har været på besøg eller branden har ødelagt klinikken.

Erhvervsforsikringen dækker:

  • Ansvarsforsikring
  • Løsøreforsikring
  • Netbankforsikring
  • IT-udstyrsforsikring

Ansvarsforsikring

Ansvarsforsikringen hjælper med at erstatte de økonomiske konsekvenser, som du kan opleve, hvis du bliver pålagt at erstatte skade på andre personer eller ting.

Forsikringsdækningen er:

Erhvervsansvarsforsikring: 10.000.000 kr.

Produktansvarsforsikring: 10.000.000 kr.

Retshjælpsforsikring: 750.000 kr.

 

Løsøreforsikring

Løsøreforsikringen dækker dine værdier – eksempelvis inventar, IT-udstyr og -programmer osv. – med op til 20.000 kroner i forbindelse med:

  • Brand
  • Tyveri
  • Storm og vandskade
  • Pludselig skade
  • Hærværk
  • Omstilling af låse

Der er en selvrisiko på 1.049 kr.

 

Netbankforsikring

Hvis du skulle blive udsat for indbrud i din netbank, er du dækket af Topdanmarks netbankforsikring.

Du er dækket af forsikringen under forudsætning af, at du overholder sikkerhedsforskrifter om sikker brug af nethandel. Forsikringssummen er på 2.857.882 kr.

IT-udstyrsforsikring

Forsikringen dækker op til 20.000 kroner for både stationært og bærbart IT-udstyr herunder også mobiltelefoner og tilhørende udstyr. Der er en selvrisiko på 1.049 kroner.


Sygedriftstabsforsikring

Du kan vælge at udvide erhvervsforsikringen med en sygedriftstabsforsikring. Den er til dig, der er selvstændig erhvervsdrivende og vil sikre din virksomhed mod driftstab pga. ulykke, sygdom eller hvis du går ned med stress. Din virksomhed vil på den måde kunne fortsætte uden store økonomiske tab, hvis du ikke kan arbejde i en længere periode pga. en sygemelding.

 

Kontakt Topdanmark for mere info:

Michael Brøgger
Erhvervsassurandør
Topdanmark
Mobil: 20298990
E: mib@topdanmark.dk


Skal du anmelde en skade?

Kontakt Topdanmark
Tlf. 44 74 71 04
Oplys policenummer: 9481 441 835
Hent police