Etikregler

Alle medlemmer i Dansk Psykoterapeutforening skal følge foreningens etiske regelsæt.

De etiske regler sikrer klienterne kvalificeret psykoterapi og de bedste muligheder for at fremme deres personlige udvikling og psykiske sundhed.

Overholder medlemmerne ikke reglerne, er der som klient mulighed for at indsende en klage, der behandles af foreningens Etikudvalg.

Nedenfor kan du læse etikreglerne.

Etikregler

§ 1. Almene bestemmelser
§ 2. Forhold til klienten
§ 3. Forhold til studerende
§ 4. Forhold til kolleger
§ 5. Formidling
§ 6. Forskning
§ 7. Faglig standard

Download folder

Du kan downloade Dansk Psykoterapeutforenings etikregler som folder her

Du kan også bestille trykte etikfoldere via sekretariatet. De koster 10 kr. stykket inkl. moms + porto.

Folderne bestilles ved at skrive til kontakt@dpfo.dk

Etikregler for uddannelsessteder

De psykoterapeutiske uddannelsessteder, der er godkendt og certificeret af Dansk Psykoterapeutforening, har et særskilt etisk regelsæt, de skal følge. Hvert uddannelsessted er blandt andet forpligtet til at formulere sine egne interne etikregler.
Disse regelsæt skal respektere etikreglerne i Dansk Psykoterapeutforening og The European Association For Psychotherapy (EAP).

Læs etikreglerne nedenfor.

Etikregler for uddannelsessteder

Vejledning om grænseflader

Som tillæg til etikreglerne udarbejdede foreningen i 2020 en vejledning, der beskriver, hvordan man som psykoterapeut MPF bør forholde sig til andre behandlingsformer som f.eks. tantramassage, reikihealing, spirituel vejledning, kostvejledning, fitnesstræning, akupunktur mv.

 

Psykoterapi vs. andre behandlingsformer

Læs vejledning