Lønforhandling

Hvis du bruger uddannelsen som psykoterapeut i dit arbejde, bør du få et tillæg til lønnen, der forhandles individuelt.

Der findes endnu ikke en selvstændig overenskomst for psykoterapeuter MPF. Ansatte psykoterapeuter er som hovedregel ansat på grunduddannelsens overenskomst, eksempelvis som lærer, pædagog, socialrådgiver eller sygeplejerske. 

Hvis du bruger uddannelsen som psykoterapeut i dit arbejde, bør du få et tillæg til lønnen, der forhandles individuelt. Når du skal i gang med at forhandle løn som psykoterapeut, er det derfor vigtigt, at du laver et grundigt forarbejde, så du kan hjælpe din arbejdsgiver med at forstå dine kvalifikationer. Du vil blive aflønnet efter principperne i Ny Løn i den offentlige sektor. Ny Løn tager udgangspunkt i din grundløn, der så kan bygges videre på med hhv. kvalifikations- og funktionstillæg.

Kvalifikationstillæg

Kvalifikationstillæg gives på baggrund af erhvervserfaring og efteruddannelse.

Det er meget forskelligt, hvordan forskellige arbejdspladser honorerer forskellige kvalifikationer. Du kan hjælpe med at opliste de kvalifikationer, din erhvervserfaring og efteruddannelse har givet dig, som kan komme arbejdspladsen til gavn.

Man kan som udgangspunkt få et kvalifikationstillæg, hvis man har gennemført en videreuddannelse, som:

 • er relevant for jobbet
 • er ud over de almindelige grundkvalifikationer for den pågældende overenskomst/uddannelse
 • arbejdsgiveren anerkender kvaliteten af videreuddannelsen

Funktionstillæg

Funktionstillæg gives, hvis du i forbindelse med dit job varetager en særlig funktion. F.eks. VISO-specialist, gruppeleder, telefonrådgiver el. lign.

Forbered dig grundigt inden lønsamtalen

Du skal i din forberedelse opstille et stykke papir, hvor du redegør for:

 • Grunduddannelse
  Hvad er din grunduddannelse, og hvilken anciennitet har du på basis af din grunduddannelse?
 • Erhvervserfaring
  Hvor mange års relevant erhvervserfaring har du, der bidrager ind til dit job som psykoterapeut?
 • Efteruddannelse
  Din 4-årige uddannelse som psykoterapeut samt hvad du ellers måtte have bygget på med af efteruddannelse og kurser.

Beskriv ud for hvert punkt, hvordan det du kan og har erhvervet af viden over tid, bidrager ind i netop det job du har og/eller er ved at få. Det bør nemlig afspejles i din løn.

 

Fakta om uddannelserne til psykoterapeut

Download faktaark

Tag evt. ovenstående fakta-ark med til din lønforhandling. Med faktaarket kan du vise, hvilke kompetencer, som du bidrager med til din arbejdsplads.

Kontakt os

Du kan få yderligere rådgivning om løn ved at kontakte os.

Stig Poulsen
Politisk rådgiver
sp@dpfo.dk
+45 71 96 72 61