Moms og lønsum

 

Når du fører regnskab som selvstændig psykoterapeut, skal du være opmærksom på reglerne for moms og lønsum. Her på siden finder du svar på de mest almindelige spørgsmål, der vedrører moms og lønsum.

Hør foreningens bogholder, Nina Grove, forklare reglerne for moms og lønsum i videoerne herunder. Eller læs vores guide nedenfor

 

 

 

Moms

Skal jeg momsregistreres?

Som selvstændig erhvervsdrivende skal du som hovedregel lade dig momsregistrere. Dette gør du på virk.dk. Du får et cvr-/SE-nr. og et registreringsbevis.

 

Salg under 50.000 kr.

Du vælger selv, om du vil registrere dig for moms, når du er selvstændig erhvervsdrivende, og din virksomheds momspligtige salg er under 50.000 kr. over en periode på 12 måneder. Har du først registreret dig for moms, skal du opkræve, indberette og betale moms, selv om dit momspligtige salg er under 50.000 kr. Det kan du undgå ved at sætte kryds i PMV (Privat Mindre Virksomhed), når du registrerer dig for moms. Din registrering gælder i 3 år.

 

Salg over 50.000 kr.

Du skal registrere din virksomhed for moms, så snart du forventer at sælge varer eller tjenesteydelser for mere end 50.000 kr. over en periode på 12 måneder. Du skal ikke vente til, at du har solgt for 50.000 kr. Hvis du på forhånd ved, at dit salg overstiger 50.000 kr., skal du registrere din virksomhed senest 8 dage inden, du starter virksomheden op.

 

Momsfri ydelser

Når du som selvstændig erhvervsdrivende sælger visse ydelser, kan disse være fritaget for moms. Det betyder, at du ikke skal registreres for moms, når du sælger disse ydelser. I så fald vil du i stedet som hovedregel skulle betale lønsumsafgift. Læs mere om lønsum længere nede på siden.

Momsfrie ydelser er for eksempel:

 • Sundhedsbehandling, f.eks. terapi rettet mod diagnoser som angst og depression
 • Undervisning på faglig uddannelse, såfremt det er kompetencegivende
 • Foredrag

For at en sundhedsbehandling er momsfritaget, skal SKATs uddannelseskrav og behandlingskrav være opfyldt:

SKATs krav

Behandlingskrav

Du skal opfylde disse behandlingskrav for at dine behandlinger er momsfrie:

 • Du stiller diagnoser på konkrete sygdomme eller sundhedsmæssige uregelmæssigheder.
 • Du foretager behandlinger med henblik på at helbrede sygdomme eller sundhedsmæssige uregelmæssigheder
 • Du foretager forebyggende behandlinger med henblik på at forebygge sygdomme eller sundhedsmæssige uregelmæssigheder.

Inden du begynder behandlingen, skal du stille en diagnose på den konkrete sygdom eller sundhedsmæssige uregelmæssighed, som du vil behandle eller forebygge.

Eksempler på momsfrie behandlinger

 • Egentlig sygdomsbehandling
 • Forebyggelse af specifik sygdom, for eksempel behandling af depressioner, fobier, angst, smerter, allergi eller myoser

SKAT kan forlange dokumentation for, at du udfører momsfrie behandlinger. Dokumentationen kan være fakturaer, klientkort, journaler eller lignende, hvoraf det fremgår, hvem der er blevet behandlet, hvilken sygdom det drejer sig om, og hvilken behandling der er iværksat.

Diagnoser

SKAT gør på deres hjemmeside opmærksom på, at alternative behandlere i deres optik godt må stille diagnoser. Man må bare ikke foregive, at man gør det i egenskab af læge

 

Læs mere om behandlingskravet hos SKAT her

 

Uddannelseskrav

For at blive momsfritaget skal du have opnået tilstrækkelige kvalifikationer til at udføre behandlingerne.

For alternative behandlere og sundhedspersoner uden autorisation stilles der følgende uddannelseskrav:

Anatomi/fysiologi

 200 timer

Sygdomslære/farmakologi

 100 timer

Den primære behandlingsform

 250 timer

Klinikvejledning/klinikbehandling

 10 timer

Øvrig sundhedsfaglig undervisning

 100 timer

I alt

 660 timer

Alle undervisningstimer i relation til opfyldelsen af uddannelseskravet skal være på mindst 45 minutter. En hel undervisningsdag kan maksimalt indeholde 8 undervisningstimer. Tid, der går med forberedelse, hjemmeopgaver mv. kan ikke medregnes, idet der ikke er tale om “undervisningstimer”.

Hvis du arbejder inden for det psykoterapeutiske område kan timerne i anatomi/fysiologi og sygdomslære/farmakologi erstattes af timer inden for den primære behandlingsform. Det kan for eksempel være teoretisk undervisning inden for det psykoterapeutiske område, egenterapi og modtagelse af supervision.

Psykoterapeuter, der er uddannet på et af Dansk Psykoterapeutforenings uddannelsessteder, lever som udgangspunkt op til uddannelseskravene. Dog er klinikvejledning/klinikbehandling ofte ikke en del af uddannelsen, og vi anbefaler derfor, at du tager et sådan kursus hos eksterne udbydere. Det udbydes typisk af erhvervscentre og lign. Et kursus i klinikvejledning omfatter typisk gennemgang af reglerne for journalføring, GDPR mm.

Læs mere uddannelseskravet hos SKAT her

 

 

Hør foreningens bogholder, Nina, fortælle om reglerne for moms i denne video

 

 

Momspligtige ydelser

En lang række ydelser inden for sundhedsområdet anses som momspligtige behandlinger. Det gælder for eksempel:

 • Stress
 • Parterapi
 • Coaching
 • Supervision
 • Personlig udvikling
 • Meditation

Det samme kan være gældende ved f.eks. familieterapi, når dette ikke kan betragtes som behandling, eller når klienten ikke er henvist gennem kommunen.

Ifølge Sundhedsstyrelsen er stress ikke en sygdom. Langvarig stress kan dog blive så slemt, at det kan føre til nogle følgesygdomme. Det kan for eksempel være depression og hjerte-kar-sygdomme. Behandlingen af følgesygdommene er momsfrie.

Læs mere om momspligtige ydelser hos SKAT her

 

 

Lønsum

Når du som selvstændig psykoterapeut sælger momsfrie ydelser, skal du betale lønsumsafgift i stedet. Lønsummen betales af det overskud, du har.

Der er nogle regler for lønsumsafgift, der gør sig gældende:

 • Du skal registrere din virksomhed for lønsumsafgift, hvis du har et afgiftsgrundlag på over 80.000 kr. om året
 • Er din virksomhed nystartet, behøver du ikke altid at registrere din virksomhed med det samme, da den sandsynligvis ikke overstiger grænsen
 • Du indberetter lønsumsafgiften i TastSelv Erhverv på skat.dk. Du betaler først lønsumsafgiften, efter du har indberettet den
 • Du skal indberette lønsumsafgiften for hver indberetningsperiode, også selvom dit afgiftsgrundlag er nul (0)

Læs mere om lønsum hos SKAT her