Etikudvalget

Etikudvalget har til opgave at behandle etiksager efter foreningens regler og aflægge rapport ved foreningens årlige generalforsamlingen samt at foreslå vedtægtsændringer.

Etikudvalget består af formand og fire medlemmer. Formand og medlemmer vælges for fire år. Tre medlemmer vælges for fire år i det år, hvor der også er formandsvalg. To medlemmer vælges for fire år ved den mellemliggende ordinære generalforsamling. Herudover vælges to suppleanter for to år ad gangen, ligeledes efter bestyrelsens indstilling. Udvalget konstituerer sig selv og vælger sin formand.

Etikudvalget arbejder sammen med foreningens sekretariatet. De berørte personer er underlagt tavshedspligt og underskriver en erklæring herom.

Medlemmerne er fagligt erfarne og vidende om etiske dilemmaer. De har bred erfaring svarende til mindst seks års fuldtidsarbejde som psykoterapeut, og har enten erfaring med eller er indstillede på at lære principper for sagsbehandling og sagsprocedurer samt IT-kundskaber, for at kunne tilgå og arbejde i foreningens sagsbehandlingssystemer. Medlemmerne i Etikudvalget skal samlet dække forskellige psykoterapeutiske modaliteter, traditioner og retninger. Derudover tilstræbes det, at medlemmerne kan formulere formelle skriftlige dokumenter. Formanden for udvalget skal have erfaring med gruppeledelse.

Klagebestemmelser og forretningsorden

Klager

Dansk Psykoterapeutforenings Etikudvalg behandler klager over psykoterapeuter og uddannelser, der er medlem af Dansk Psykoterapeutforening. Nogle klager kan Etikudvalget ikke behandle: Klager over foreningens udvalg kan kun behandles af bestyrelsen, og endeligt kan klager over foreningens bestyrelse kun behandles på generalforsamlingen, der er foreningens højeste myndighed.

Etikudvalget kan ikke behandle spørgsmål, der ligger uden for foreningens etiske regelsæts rammer. Undertiden handler klager ikke kun om kommunikation, men også om kontrakter, økonomi og andre juridiske spørgsmål. Da Etikudvalget ikke har juridisk kompetence, behandler det ikke disse aspekter af konflikter, som parterne i stedet må afgøre ved direkte forhandlinger eller advokatbistand.

Etikudvalget kan afvise klagen, udtale sin kritik, give pålæg om terapi og/eller supervision eller suspendere medlemskabet i en tidsbegrænset periode i forbindelse med pålæg om terapi og/eller supervision. Suspension af medlemskabet kan maximalt være på to år. Finder etikudvalget, at klagen bør medføre udelukkelse af foreningen, indstilles dette til bestyrelsen.

Omhandler en klage en af de evaluerede og godkendte uddannelser, vil Dansk Psykoterapeutforenings Kvalitetskomité blive orienteret og få adgang til sagsmaterialet. 

Klageveje

Læs mere om klager

Etikudvalget

Ditte Vind Abrahamsen

Formand for Etikudvalget

Dorte Jensen

Etikudvalget

Christina Lehtinen

Etikudvalget

Lars Bo Pedersen

Etikudvalget

Line Reif

Suppleant i Etikudvalget