Persondataloven

 

Når man fører journal over klientsamtaler, er man underlagt Persondataloven.

Persondataloven er hovedloven for, hvornår og hvordan personoplysninger kan behandles.

Persondataloven gælder både for private virksomheder, foreninger og organisationer og for alle offentlige myndigheder.

Persondataloven gælder som hovedregel for al elektronisk behandling af personoplysninger. Desuden gælder loven for manuel behandling af personoplysninger, som er indeholdt i et register. I den private sektor gælder persondataloven endvidere for systematisk behandling af personoplysninger, selvom den ikke foregår elektronisk. F.eks. sagsmapper, ringbind m.v.

Persondataloven indeholder nogle generelle behandlingsregler, som altid skal være opfyldt. Der skal bl.a. være et sagligt formål for enhver behandling af personoplysninger.

Reglerne siger ligeledes, at man skal have udtrykkeligt samtykke fra klienten til at notere og opbevare de pågældende oplysninger. Såfremt du i journalen noterer oplysninger om tredjemand, skal der i henhold til reglerne også søges samtykke fra denne.

Læs mere om reglerne og den nye persondataforordning, der trådte i kraft den 25. maj 2018 her