Portræt

05. maj 2022

Psykoterapi hjælper patienterne med at få øje på deres ressourcer

Trine Hauberg

Kommunikationsansvarlig

Susanne vom Braucke arbejder som sygeplejerske på et psykiatrisk ambulatorie i behandlingspsykiatrien. Her hjælper hun patienter, der lider af bl.a. angst og skizofreni, med at få det bedre gennem støttende terapeutiske samtaler. Det kan hun, fordi hun også har en 4-årig psykoterapeutisk uddannelse med sig i bagagen

De seneste år har der været travlhed på Psykiatriske Ambulatorie i Nordsjælland, hvor Susanne vom Braucke arbejder. Mange bliver henvist til ambulatoriet med symptomer på bl.a. angst og skizofreni, som påvirker deres liv i en sådan grad, at de har behov for intensiv behandling.

På ambulatoriet bliver de derfor tilbudt terapi og støttende samtaler hos psykoterapeut MPF Susanne vom Braucke. Sammen med et tværfagligt team bestående af en læge, en psykolog, en ergoterapeut og tre sygeplejerske tilrettelægger hun et behandlingsforløb efter patientens behov, og ofte er behandlingen en kombination af medicin, vejledning og terapi.

Alle patienterne er over 18 år og kommer på ambulatoriet, fordi de enten er blevet henvist af deres praktiserende læge, eller har været indlagt via psykiatrisk skadestue eller på en døgnafdeling.

”Når man kommer i et behandlingsforløb hos os, støtter vi patienten til at mestre de ting, som det kan være svært at overskue, når man har en psykisk lidelse. Jeg hjælper fx med, at de tager deres medicin, holder øje med mulige bivirkninger og bestiller ny lægetid. Sideløbende opstarter jeg et forløb, hvor jeg gennem støttende terapeutiske samtaler hjælper patienten med at genfinde en mening med livet,” siger Susanne vom Braucke.

På ambulatoriet bliver patienter med bl.a. angst og skizofreni tilbudt terapi og støttende samtaler hos psykoterapeut MPF Susanne vom Braucke

En holistisk tilgang til behandlingen

Susanne vom Braucke har en baggrund som sygeplejerske, men har efterfølgende uddannet sig til familieterapeut ved Dansk Familieterapeutisk Institut. Den fagkombination gør hende i stand til at hjælpe patienten hele vejen i forløbet med en holistisk tilgang, hvor der både er fokus på det somatiske og det psykiske helbred, og hvor patientens familieforhold også medtænkes.

"Mange patienter har fysiske smerter i kroppen, som ikke kan forklares med en somatisk sygdom. Derimod er det kroppen, der prøver at fortælle, at der er noget ved det mentale helbred, der ikke er, som det skal være."

Susanne vom Braucke

Susanne vom Braucke tilrettelægger behandlingsforløb efter patienternes behov og i tæt samarbejde med et tværfagligt team bestående af en læge, en psykolog, en ergoterapeut og tre sygeplejersker

Susanne vom Braucke anvender en kombination af kognitiv adfærdsterapi og oplevelsesorienteret terapi i sin behandling. Hvor den kognitive adfærdsterapi kan støtte patienten til at ændre sine tankemønstre, går den oplevelsesorienterede terapi bl.a. ud på at undersøge, hvorfor tingene hænger sammen, som de gør. Derfor supplerer de to tilgange hinanden godt, mener Susanne vom Braucke.

”Når man er ramt af en psykisk lidelse, som eksempelvis angst eller skizofreni, har man brug for støtte til at få normaliseret hverdagen og få mod på livet igen. Her hjælper psykoterapien patienten med at få øje på sine ressourcer, som gør det muligt at realisere drømme og mål for fremtiden. Jeg hjælper patienten med at se tingene fra en ny vinkel og til at få omstillet sit mindset omkring sygdommen, hvilket er afgørende for at komme i bedring. Det er dét, psykoterapi kan i psykiatrien,” siger Susanne vom Braucke.