Interview

26. september 2023

Indsats mod unges mistrivsel virker

Døren er åben. Det er anonymt. Man behøver ikke visiteres eller have en diagnose. Der er ingen ventetid og man kan få op til fem samtaler med en psykolog eller psykoterapeut. Sådan ser Allerød Kommunes tilbud Den Åbne Dør ud. Det er et tidligt forebyggende behandlingstilbud rettet mod unge mellem 12-25 år i en psykisk sårbar situation eller med begyndende mistrivsel.

Den Åbne Dør er blevet en del af den åbne rådgivning, som Allerød kommune har for alle borgere. Der er åbent tre gange om ugen - mandag, onsdag og fredag - i to timer ad gangen. I det tidsrum kan man komme fysisk ind fra gaden, op ad trappen, ind i caféen, hvor man vil blive taget imod,

- siger psykoterapeut MPF Louise Kimmer Bønnelykke Nielsen. Hun er en af rådgiverne i Den Åbne Dør.

Den Åbne Dør er en del af et lettilgængeligt tilbud til unge i psykisk mistrivsel, som Socialstyrelsen har udviklet sammen med ni kommuner. I tilbuddet kan unge få op til fem rådgivningssamtaler og derudover 12 indsatssamtaler, hvis det findes nødvendigt.

Tilbuddet er netop blevet evalueret. Det viser så gode resultater, at det nu anbefales til alle kommuner, som ønsker at styrke den tidlige og forebyggende indsats mod psykisk sårbarhed.

Risikoen for mistrivsel forsvinder

De unge bliver testet, når de møder op og når de afslutter et forløb i Den Åbne Dør. Testresultaterne viser, at de unge i gennemsnit er i risikozonen for alvorlig mistrivsel, når de kommer OG trives tæt på den gennemsnitlige unge, når forløbet er slut.

Vi ser mange unge, der ligger i risikozonen for at udvikle stress, depression eller angst, når de kommer. Men efter vores samtaler, kan vi se, at mange af dem har rykket sig ud af den risiko

- siger Louise Kimmer Bønnelykke Nielsen.

De problemer, som de unge kommer med, er ofte problemer i skolen, problemer i hjemmet eller ensomhed. De unge udtrykker ofte, at de føler sig pressede og har høje forventninger til sig selv.

En psykoterapeuts metoder

Louise Kimmer Bønnelykke Nielsen fortæller videre om de terapeutiske metoder, som hun bruger i forhold til de unge:

Den personlige relation, der opbygges mellem terapeut og den unge, er afgørende. Det handler om at skabe et trygt rum, hvor den unge kan føle sig godt tilpas og åbne op. En hurtig opbygning af en god relation er en af de vigtigste betingelser for, at de unge kommer tilbage. Vi dømmer ikke, vi spørger nysgerrigt.

Psykoterapeut MPF Louise Kimmer Bønnelykke Nielsen er en af rådgiverne i Allerød Kommunes tilbud til unge med begyndende mistrivsel. Tilbuddet hedder Den Åbne Dør.

Jeg er uddannet psykoterapeut på DISPUK, så jeg fokuserer meget på narrative metoder. Ideen er, at der altid er mere at fortælle, fordi det fortalte liv udgør kun få procent af det levede liv. Der er altid dele af vores erfaringer, som vi ikke har udtrykt.

Jeg prøver at hjælpe de unge til at blive mere bevidste om sig selv, deres værdier og hvad der er vigtigt for dem. Nogle unge kommer til os uden at vide, hvorfor de er her, eller hvad de skal tale om. Jeg ser min rolle som at gå på opdagelse sammen med de unge i deres liv, hvor vi arbejder sammen om at finde ud af, hvordan tingene ser ud fra deres perspektiv.

Nogle unge kommer til os og føler sig som en fiasko eller utilstrækkelige. Det kan  godt være den dominerende fortælling om dem, men det er en jo tynd historie. Der er så meget mere at fortælle om dem. Vi arbejder sammen med de unge om at udforske deres liv og finde ud af, hvad der ellers kan fortælles. Når en ung forlader vores samtale, skal de også føle, at de er blevet lyttet til og forstået, og at vi anerkender, at det er svært for dem.

Psykoterapeut MPF Louise Kimmer Bønnelykke Nielsen. Foto: Kim Dahl.

Nogle unge føler, at tingene bare sker for dem, at de ikke har nogen indflydelse på grund af præstationspres eller forventninger. Ved at tale om det og se på det fra forskellige vinkler hjælper vi de unge med at finde deres egen stemme, så de får muligheden for at forholde sig til deres udfordringer og positionere sig i forhold til dem.

Selvom der er pres på mange unge om at tage de rigtige valg nu for at få et lykkeligt liv senere, hjælper vi dem med at se, at der ikke nødvendigvis er ét rigtigt valg, men mange muligheder. At have magten til at handle giver en følelse af mestring.

Nyt tilbud i kommunerne på vej

Tilbud som Den Åbne Dør er særligt interessante i øjeblikket, fordi folketingspolitikerne med aftalen om en 10-årig psykiatriplan har besluttet, at alle kommuner skal have et let tilgængeligt tilbud til børn og unge, der er på vej ud i mistrivsel. På baggrund af aftalen i Folketinget er Sundhedsstyrelsen ved at lave et sæt retningslinjer for det kommende tilbud, som alle kommuner kan bruge.

Om Louise Kimmer Bønnelykke Nielsen

  • 49 år
  • Bor i Allerød
  • Uddannet pædagog på Hillerød Pædagogseminarium 2001
  • Uddannet Narrativ Psykoterapeut ved DISPUK, Snekkersten 2018
  • Er selvstændig med egen klinik i Allerød, hvor hun tilbyder terapi til voksne, unge og familier

Den Åbne Dør

  • Læs mere om Allerød Kommunes tilbud ”Den Åbne Dør”.
  • Se blandt andet Socialstyrelsens evaluering af det fælles tilbud, som Den Åbne Dør var en del af.