Spædbarnsterapi og neuroaffektiv udviklingspsykologi

VIDEO-PREMIERE

Dansk Psykoterapeutforening er i denne tid særlig optaget af den kommende Barnets Lov, som regeringen snart kommer med et udspil til. Vi vil gerne være med til at sikre og kvalificere forhandlingerne. Derfor har vi i samarbejde med Social Talks produceret to videoer, med to af vores kompetente medlemmer, Inger Poulsen og Susan Hart, der begge beskæftiger sig med børn i den tidlige alder.

Inger Poulsen, psykoterapeut MPF, er en af pionererne indenfor spædbarnsterapi i Danmark. I videoen: “Hvordan kan vi hjælpe traumatiserede børn gennem spædbarnsterapi?”, fortæller Inger Poulsen om traumatiserede børn, der har mistet fodfæste. Og som ved hjælp af spædbarnsterapi får bragt orden i kaos og finder jordforbindelse.

Susan Hart, psykoterapeut MPF og cand.psych, PhD er specialist og supervisor i børnepsykologi og specialist i psykoterapi. I videoen: “Børns følelsesmæssige udvikling” introducerer Susan Hart sin teoretiske forståelsesramme ”neuroaffektiv udviklingspsykologi”. Teorien kan bruges til at forstå børns følelsesmæssige, personlige og sociale udvikling.

Inger Poulsen og Susan Hart fokuserer begge på barnet og dets unikke problemstilling og behov, samtidig med at hele familien er omdrejningspunkt for opmærksomhed – forældre inddrages aktivt, som en væsentlig del af barnets trivsel og udvikling.

Hvordan kan vi hjælpe traumatiserede børn gennem spædbarnsterapi?

v/ Inger Poulsen, psykoterapeut MPF

 

 

 

Børns følelsesmæssige udvikling

v/ Susan Hart, psykoterapeut MPF, cand.psych, PhD

 

 


Indsigt og viden

Det er vores håb, at videoerne vil give mere indsigt og viden om børn i den tidlige alder. Til medlemmer, andre fagpersoner og politikere. Og vi håber, at videoerne kan tjene som et bidrag til overvejelserne omkring Barnets Lov.

 

Barnets Lov
Videoerne udkommer samtidig med, at vi i Dansk Psykoterapeutforening er optaget af den kommende Barnets Lov, som regeringen snart kommer med et udspil til.

Vi hilser en ny reform velkommen, men vi har også en række bekymringer – især dem, der handler om tvangsanbringelser, bortadoption og underretninger.

Dem har vi udtrykt både i forslag til social- og indenrigsministeriet, og ved møder med henholdsvis Camilla Fabricius, social- og sundhedsordfører fra Socialdemokratiet og Trine Torp, social- og psykiatriordfører fra SF.

 

Om Social Talks
Social Talks, som vi har produceret videoerne sammen med, er en ny platform for videndeling til alle, der arbejder med børn i 0-6 års alderen. Gennem events, videoer og faglig vidensdeling vil Social Talks, med inspiration fra det verdenskendte TED Talk, styrke den tidlige indsats til børn og deres forældre. Se hjemmeside: https://socialtalksonline.dk/talks/