Godkendte uddannelser

Nedenfor finder du en oversigt over de psykoterapeutiske uddannelsessteder, som er godkendt af Dansk Psykoterapeutforening.

Uddannelsesstederne er ikke ens, men tilbyder mange forskellige uddannelser og har fokus på en bred vifte af forskellige grundretninger inden for psykoterapien. Hvis du overvejer at læse til psykoterapeut, er det derfor vigtigt, at du tager dig god tid og sætter dig godt ind i netop det sted, du er interesseret i.

Alle uddannelsessteder, der er godkendt og medlem af Dansk Psykoterapeutforening, bliver løbende evalueret, således at de alle lever op til en række kvalitetskrav, foreningen stiller til den 4-årige psykoterapeutuddannelse. I denne vejledning kan du læse mere om kvalitetskravene i evalueringen.

 

 

København

Se godkendte uddannelser i København
Akademiet For Psykoterapi
Sankt Hans Gade 9A,  2200 København N
Leder: Lise Haderup, Mogens Jørgensen
Tlf. 29 43 33 76
info@akademietforpsykoterapi.dk
www.akademietforpsykoterapi.dk

Grundlæggende psykoterapeutisk tilgang:
Eksistentialisme, kropspsykoterapi, organisk psykoterapi, gestaltpsykoterapi.Uddannelsen giver kompetencer indenfor:
Problematikker inden for normalområdet hos enkeltpersoner, par og grupper. Terapi og traumebehandling.

Undervisere:
Psykoterapeuter og psykologer.

Undervisning:
Primært moduler fra torsdag til lørdag.

Bodynamic International Aps / Bodynamic Danmark
Brønshøjvej 52, 2700 Brønshøj
Ledere: Ditte Marcher, Lisbeth Marcher
Dansk koordinator: Lene Wisbom
Tlf. 28 74 86 50
lene@bodynamic.dk
www.bodynamic.dk
C.G. Jung Instituttet København
Hvidehus, Valbygaardsvej 64A, 2500 Valby

Postadresse: Bakkevej 5, 3450 Allerød

Leder: Misser Berg og Henriette Heide Jørgensen
Tlf. 20 24 17 51 / 31 41 57 89
institut@cg-jung.dk
http://www.cg-jung.dk
 

Grundlæggende psykoterapeutisk tilgang:
Analytisk Psykologi, Jungiansk analyse, psykodynamisk terapi. Fokus på den symbolske dimension (eventyr, myter, arketyper), drømmefortolkning, overføring/modoverføring, arbejde med individuationsforløb

Uddannelsen giver kompetencer indenfor:
Personlig udvikling, kriser, stress, depression, relationsproblemer, personlighedsforstyrrelser

Undervisere:
Jungianske psykoanalytikere fra ind- og udland

Undervisning:
8 weekender om året

CEKTOS – Center for Kognitiv Terapi og Supervision
Amagerbrogade 114, 1., 2300 København S
Leder: Pia Callesen
Tlf.  55 73 48 49
info@cektos.dk
www.cektos.dk
 

Grundlæggende psykoterapeutisk tilgang:
Kognitiv adfærdsteori og -terapi

Uddannelsen giver kompetencer indenfor:
Behandling af de fleste psykiske lidelser via kognitive metoder, særligt inden for sundhedsvæsnet, HR, pædagogik, undervisning eller lignende

Undervisere:
Psykologer og specialister.

Undervisning:
Hverdage kl. 9-15.

Dansk Familieterapeutisk Institut
Trekronergade 126A, 2500 Valby
Leder: Peter Mortensen, Ruth Hansen
Tlf. 72 17 07 65
kontakt@dfti.dk
www.dfti.dk
 

Grundlæggende psykoterapeutisk tilgang:
Humanistisk eksistentialistisk referenceramme og med rod i en familie- og relationsorienteret tænkning. Der arbejdes oplevelsesorienteret.

Uddannelsen giver kompetencer indenfor:
Familie- og psykoterapi med familier, par og individuelle klienter.

Undervisere:
Familie- og psykoterapeuter med grunduddannelser som fx socialrådgiver, psykolog, jordemoder.

Undervisning:
Moduler, fredag til søndag + hverdagsmoduler.

Dansk NLP Institut – København
Hornemansgade 36A, 2100 København Ø
Leder: Annegrethe Williams
Tlf. 70 10 11 70
nlp@dansknlp.dk
www.dansknlp.dk
EFT-instituttet
Borgergade 28, 2. sal, 1300 København K
Leder: Hanne Bloch Gregersen
Tlf.: 24 40 51 66
mail@eft-instituttet.dk
www.eft-instituttet.dk
Gestaltinstituttet
Ahornsgade 18, 2200 København N
Ledere: Anette Krogh
Tlf. 21 64 34 14
info@gestaltinstituttet.dk
www.gestaltinstituttet.dk

Grundlæggende psykoterapeutisk tilgang:
Humanistisk eksistentielt værdigrundlag. Vores terapeutiske tilgang er gestaltterapeutisk, fænomenologisk og oplevelsesorienteret. Fokus på integrationen af teori, oplevelse og proces, hvilket sikres ved intensiv træning gennem hele uddannelsen. 

Uddannelsen giver kompetencer indenfor:
Det relationelle og psykoterapeutiske arbejde med individuelle, par, grupper og familier. Fokus på arbejdet med at skabe vækst, udvikling og forandringer hos mennesker. Vores uddannelse giver mulighed for specialisering indenfor familieterapi, klinisk terapi og parterapi. Vi lægger stor vægt på træning af de psykoterapeutiske kompetencer.

Undervisere:
Psykoterapeuter med gestaltterapeutisk uddannelse samt psykologisk, psykiatrisk, pædagogisk eller anden akademisk baggrund. Alle med stor praksiserfaring. 

Undervisning:
Årligt 9 moduler á 3 dage som eksternat. Fredag, lørdag og søndag, kl. 09-17.

Uddannelse i København og Randers.

ID Academy – København
Østerbrogade 79, 2100 København Ø
Ledere: Pernille Jackson
Tlf. 36 96 08 28
pernille@idacademy.email
www.idacademy.dk

Grundlæggende psykoterapeutisk tilgang:
Funderet på et integralt perspektiv og inkluderer de bedste metoder fra forskellige psykologiske og psykoterapeutiske retninger. Der arbejdes med forskellige terapeutiske retninger: Adfærdspsykologisk, kognitivt, systemisk, psykodynamisk, eksistentialistisk, humanistisk, og transpersonlig
Uddannelsen giver kompetencer indenfor:
Behandling af lavt selvværd, dårlig selvtillid, utilfredsstillende sociale roller og samspilsmønstre, parforholds- og familieproblemer og kriser, stress, posttraumatisk stress efter chok og traumer mm.

Undervisere:
Psykoterapeuter og specialister

 

Undervisning:
6 moduler om året à 4 dage, fra torsdag kl. 15.00 til søndag kl. 16.00

Københavns Gestalt Institut
Nørre Voldgade 21, 5 sal,  1358 København K
Leder: Marianne Horst og Jesper Peter Rasmussen
Tlf. 29 89 07 07
mail@kgicph.dk
www.kgicph.dk
 

Grundlæggende psykoterapeutisk tilgang:
Humanistisk eksistentielt værdigrundlag (Gestaltterapi). Undervisningen er oplevelsesorienteret.

Uddannelsen giver kompetencer indenfor:
Problemstillinger i det moderne menneskes privat- og arbejdsliv, konflikthåndtering og udfordringer med intern kommunikation på arbejdspladsen. Individuel terapi, parterapi, gruppeterapi.

Undervisere:
Psykologisk, pædagogisk eller anden akademisk baggrund.

Undervisning:
Hverdage og weekend, enkeltdage og internat.

Neokognitivt Institut
Kirkegårdsvej 25 A, 1. sal, 2300 København S
Leder: Linda Burlan Sørensen
Tlf.: 42 25 10 17
info@neokognitiv.dk
www.neokognitivtinstitut.dk
 

Grundlæggende psykoterapeutisk tilgang:
Den nyeste udvikling inden for kognitive terapier med hovedvægt på metakognitiv terapi.

Uddannelsen giver kompetencer indenfor:
Psykoterapi funderet i kognition i praksis udøvet på et sikkert, ansvarligt, effektivt og etisk grundlag.

Undervisere:
Psykologer, psykoterapeuter og andre specialister.

Undervisning:
Moduler, hverdage i tidsrummet mellem kl. 9-15.30.

NLP Huset
Traps Allé 13, 2500 Valby
Leder: Kasha Hansen og Ove Schroll
Tlf.: 70 21 90 01
info@nlphuset.dk
https://www.nlphuset.dk
 

Grundlæggende psykoterapeutisk tilgang:
Neuro Lingvistisk Programmering (NLP) danner sammen med en eksistentiel, humanistisk og kropsterapeutisk tilgang grundlaget for uddannelsen. Trænings- og læringsaspektet er en vigtig grundpille, og derfor stiller skolen øvelokaler til rådighed.

Uddannelsen giver kompetencer indenfor:
En bred vifte af psykologiske og psykoterapeutiske områder, så deltagerne efterfølgende er kompetente til at hjælpe mennesker. Deltagerne kan vælge speciale undervejs.

Undervisere:
Psykoterapeuter, NLP-terapeuter og undervisere med andre baggrunde og specialer.

Undervisning:
Fredage, lørdage og søndage kl. 9.00 – 16.30

Psykoterapeutisk Institut København
Nørre Farigmagsgade 13, 2. th, 1364 København K
Leder: Cecilia Lundholm
Tlf.: 28 91 38 88
post@psykinst.dk
www.psykoterapeutiskinstitut.dk
 

Grundlæggende psykoterapeutisk tilgang:
Den eksistentielle humanistisk tradition, oplevelsesorienteret psykoterapi (EFT) samt neuroaffektiv psykoterapi.

Uddannelsen giver kompetencer indenfor:
Grundlæggende terapeutik arbejde med forskelligartende problematikker.

Undervisere:
Psykoterapeuter og psykologer med forskellig baggrund og specialer.

Undervisning:
Moduler på 3 dage, weekend- og hverdagshold.

Psykoterapeutisk Institut • Århus • Kbh
Stockholmsgade 27, 2100 København Ø
Leder: Niels Møller
Tlf. 70 21 31 40
 info@piaa.dk
 www.piaa.dk
 

Grundlæggende psykoterapeutisk tilgang:
Relationsorienteret grundsyn. Psykoynamisk personligheds- og udviklingspsykologiske optik. Humanistisk eksistentielt værdigrundlag og oplevelsesorienteret terapeutisk tilgang – i en relationelt orienteret familieterapeutisk ramme.

Uddannelsen giver kompetencer indenfor:
Psykoterapeutisk og relationelt arbejde med individuelle, par og familier.

Undervisere:
Psykoterapeuter med en grunduddannelse som psykolog, psykiater, pædagog, socialrådgiver.

Undervisning:
Fredag, lørdag og søndag, kl. 10-17.

PUC, Psykoterapeutisk Uddannelses Center
Thorvaldsensvej 3B, 1871 Frederiksberg C
Leder: Karen Bro
Tlf. 27 11 98 24
mail@puc-kbh.dk
http://www.puc-kbh.dk/
 

Grundlæggende psykoterapeutisk tilgang:
Neuroaffektiv udviklingsteori og relationsorienteret, integrativ psykoterapeutisk metode.

Uddannelsen giver kompetencer indenfor:
Psykoterapi primært til voksne.

Undervisere:
Psykoterapeuter og psykologer.

Undervisning:
Hverdagsaftener på fast ugedag samt en weekenddag.

SEOP – Skolen for Eksistentiel og Oplevelsesorienteret Psykoterapi
Vester Voldgade 96, 2., 1552 København V
Leder: Emilie Bjørløw Møller
 Tlf. 61 60 98 24
kontakt@seop.dk
http://seop.dk
 

Grundlæggende psykoterapeutisk tilgang:
Eksistentiel og oplevelsesorienteret psykoterapi. Herunder Emotions-Fokuseret Psykoterapi (EFT) og Neuroaffektiv Psykoterapi (NAP). Uddannelsen ligger sig i den eksistentielle og humanistiske psykoterapeutiske tradition.

Uddannelsen giver kompetencer indenfor:
Overordnede grundige kompetencer indenfor individuel oplevelsesorienteret psykoterapi, samt grundlæggende kompetencer i arbejdet med parforholds- og familiedynamikker.

Undervisere:
Psykoterapeuter og psykologer med psykoterapeutisk uddannelse, alle med grundig undervisererfaring.

Undervisning:
Moduler af tre sammenhængende dage. Der tilbydes både weekendhold (fre-søn) og hverdagshold (man-ons).

Vedfelt Instituttet
Horsensgade 18,  2100  København Ø
Leder: Lene Vedfelt og Torben Hansen
Tlf. 48 24 24 73
vedfeltmail@gmail.com
www.vedfelt.dk

Grundlæggende psykoterapeutisk tilgang:
Integrerer psykoterapiens hovedskoler med ny forskning i ubevidst intelligens. Du lærer at bruge det ubevidste i den terapeutiske samtale og i fornemmelsen for sammenhænge mellem krop, drømme og kreative udtryk.

Uddannelsen giver kompetencer indenfor:
Parforhold, livsovergange, personlig udvikling selvværd, retning i livet, sorgproces, eksistentielle og spirituelle problemstillinger, stressreduktion og traumebehandling. Udviklingsprocesser ved tidlig skade.

Undervisere:
Psykoterapeuter og psykologer

Undervisning:
En kombination af weekend og hverdage

Wattar Gruppen, Kognitiv Psykoterapi
Holbergsgade 14, 4 sal.,  1057 København K
Leder: Ulla Wattar
Tlf. 33 11 22 84
info@wattar-gruppen.dk
www.wattar-gruppen.dk

Sjælland

Se godkendte uddannelser på Sjælland

 

Blackbird Institute
Aurehøjvej 5A, 2900 Hellerup
Leder: Fie Hørby og Mie Kaae
Tlf.: 22 11 18 66
info@blackbirdinstitute.dk
www.blackbirdinstitute.dk/
DISPUK
Snekkersten Stationsvej 13, 3070 Snekkersten
Leder: Allan Holmgren
Tlf.: 49 22 51 61
dispuk@dispuk.dk
www.dispuk.dk
Gestalt Instituttet i Skandinavien – Gis International
Næsbyvej 28, Orø,  4300 Holbæk
Leder: John Ewans Porting
Tlf.: 59 47 00 17
gis@gis-international.com
www.gis-international.com
ID Academy – Midtsjælland
Slimingevej 34, 4100 Ringsted
Leder: Pernille Jackson
 Tlf. 36 96 08 28
pernille@idacademy.email
www.idacademy.dk
 

Grundlæggende psykoterapeutisk tilgang:
Funderet på et integralt perspektiv og inkluderer de bedste metoder fra forskellige psykologiske og psykoterapeutiske retninger. Der arbejdes med forskellige terapeutiske retninger: Adfærdspsykologisk, kognitivt, systemisk, psykodynamisk, eksistentialistisk, humanistisk, og transpersonlig.

Uddannelsen giver kompetencer indenfor:
Behandling af lavt selvværd, dårlig selvtillid, utilfredsstillende sociale roller og samspilsmønstre, parforholds- og familieproblemer og kriser, stress, posttraumatisk stress efter chok og traumer mm.

Undervisere:
Psykoterapeuter og specialister

Undervisning:
6 moduler om året à 4 dage, fra torsdag kl. 15.00 til søndag kl. 16.00

The Kempler Institute of Scandinavia Aps
Kursussted: “Huset for Sundhed og Balance”, Frederiksgade 7, 1. sal, 3400 Hillerød
Leder: Lasse McCraie, Henrik Reinholdt Nielsen
Tlf. 40 41 16 14
lasse@kempler.dk
www.kempler.dk
Psykologselskabet Toftemosegaard
Manderupvej 3, 4050 Skibby
Leder: Flemming Zuschlag Christiansen
Tlf.: 47 52 83 60
post@toftemosegaard.dk
www.toftemosegaard.dk
Nordisk Gestalt Institut
N.W. Gadesvej 4A,  3480 Fredensborg
Leder: Winnie Haarløv
Tlf. 70 70 16 16
info@nytngi.dk
www.nytngi.dk

Grundlæggende psykoterapeutisk tilgang:
Oplevelsesorienteret, moderne gestaltterapi på et eksistentiel-fænomenologisk arbejdsgrundlag

Uddannelsen giver kompetencer indenfor:
Personlige og professionelle sammenhænge, kontaktfuld og ansvarlig dialog, konfliktorientering, gestaltisk feedback og kritik, indsigt i gruppeprocesser og lederskab

Undervisere:
Gestaltterapeuter med akademiske eller mellemlange erhvervsuddannelser bag sig

Undervisning:
Moduler, torsdag til søndag + lørdag til søndag.

Vedfelt Instituttet
Gribskovvænget 29,  3400 Hillerød
Ledere: Lene Vedfelt og Torben Hansen
Tlf. 48 24 24 73
vedfeltmail@gmail.com
www.vedfelt.dk

Grundlæggende psykoterapeutisk tilgang:
Integrerer psykoterapiens hovedskoler med ny forskning i ubevidst intelligens. Du lærer at bruge det ubevidste i den terapeutiske samtale og i fornemmelsen for sammenhænge mellem krop, drømme og kreative udtryk

Uddannelsen giver kompetencer indenfor:
Parforhold, livsovergange, personlig udvikling selvværd, retning i livet, sorgproces, eksistentielle og spirituelle problemstillinger, stressreduktion og traumebehandling. Udviklingsprocesser ved tidlig skade

Undervisere:
Psykoterapeuter og psykologer

Undervisning:
En kombination af weekend og hverdage

 

Fyn

Se godkendte uddannelser på Fyn
Center for Integrativ Psykoterapi – CIP
Jernbanegade 1, 4., 5000 Odense C
Leder: Gitte Krohn
Tlf. 21 12 36 47
gk@gitte-krohn.dk
www.gitte-krohn.dk
Systemisk Institut for Familieterapi, SIF
Helnæsvej 4,  5683 Haarby
Ledere: Trine Marie Madsen, Heike Dalslet
Tlf. 60 16 11 90
kontoret@sif-udd.dk
www.sif-udd.dk
Uddannelsescenter For Psykoterapi og Selvudvikling (UPS)
Vanløse Allé 45 A, 2720 Vanløse
Kursussted: Jernbanevej 2, 5771 Stenstrup
Leder: Inger Engelund Poulsen og Karna Bøllingtoft
Tlf. 38 79 90 80
mail@upskurser.dk
www.upskurser.dk

Jylland

Se godkendte uddannelser i Jylland
Dansk Familieterapeutisk Institut
Yrsavej 34, 8230 Åbyhøj
Leder: Peter Mortensen, Ruth Hansen
Tlf. 72 17 07 65
kontakt@dfti.dk
www.dfti.dk
 

Grundlæggende psykoterapeutisk tilgang:
Humanistisk eksistentialistisk referenceramme og med rod i en familie- og relationsorienteret tænkning. Der arbejdes oplevelsesorienteret.

Uddannelsen giver kompetencer indenfor:
Familie- og psykoterapi med familier, par og individuelle klienter.

Undervisere:
Familie- og psykoterapeuter med grunduddannelser som fx socialrådgiver, psykolog, jordemoder.

Undervisning:
Moduler, fredag til søndag + hverdagsmoduler.

Dansk NLP Institut – Aarhus
Mindegade 10, st., 8000 Aarhus C
Leder: Bente Skov
Tlf. 70 10 11 70
nlp@dansknlp.dk
www.dansknlp.dk
EDP-instituttet – Eksistentiel Dynamisk Psykoterapi
Rendebanen 13, 2. th, 6000 Kolding
Leder: Allan Fedders
Tlf. 42 67 33 99
info@edpi.dk
https://eksistentiel-psykoterapi.com/
 

Grundlæggende psykoterapeutisk tilgang:
Eksistentiel fænomenologi og træningsmetoder baseret på Ernesto Spinelli’s “Structural Model for Existential Praxis”,. Eksistentiel psykologi, humanistisk og positiv psykologi

Uddannelsen giver kompetencer indenfor:
Individuel terapi og samtale. Afklarings og udviklingssamtaler. Eksistentielle kriser. Omsorg, pleje og behandling. HR – funktioner. Rådgiver/mentor

Undervisere:
Psykoterapeuter, psykolog og psykiater

Undervisning:
Procesmoduler over 4 dage som internat. Fagmoduler og supervision i hverdage og weekend. Studiegrupper og træning

Essens
Lysbrohøjen 34, 8600 Silkeborg
Leder: Lilian Tarp
Tlf. 50 70 20 06
info@essens-kurser.dk
www.essens-kurser.dk
 

Grundlæggende psykoterapeutisk tilgang:
Eksistentialistisk værdigrundlag, træningsmetoder baseret på gestaltterapeutisk, eksistentiel psykologisk, psykodynamisk teori og praksis samt neuropsykologiske teorier, kognitiv teori, terapi og pædagogik

Uddannelsen giver kompetencer indenfor:
Psykodynamisk og kognitivt terapeutisk behandling og coaching af individuelle klienter samt par med eksistentielle problemer, behandling/mentor i institutioner, familiebehandling og relationsarbejde

Undervisere:
Psykoterapeuter og psykologer

Undervisning:
Moduler som internat på 3 eller 4 døgn, hverdage og weekend

Gestaltinstituttet
Stemannsgade 1, 8900 Randers
Ledere: Anette Krogh
Tlf. 21 64 34 14
info@gestaltinstituttet.dk
www.gestaltinstituttet.dk

Grundlæggende psykoterapeutisk tilgang:
Humanistisk eksistentielt værdigrundlag. Vores terapeutiske tilgang er gestaltterapeutisk, fænomenologisk og oplevelsesorienteret. Fokus på integrationen af teori, oplevelse og proces, hvilket sikres ved intensiv træning gennem hele uddannelsen. 

Uddannelsen giver kompetencer indenfor:
Det relationelle og psykoterapeutiske arbejde med individuelle, par, grupper og familier. Fokus på arbejdet med at skabe vækst, udvikling og forandringer hos mennesker. Vores uddannelse giver mulighed for specialisering indenfor familieterapi, klinisk terapi og parterapi. Vi lægger stor vægt på træning af de psykoterapeutiske kompetencer.

Undervisere:
Psykoterapeuter med gestaltterapeutisk uddannelse samt psykologisk, psykiatrisk, pædagogisk eller anden akademisk baggrund. Alle med stor praksiserfaring. 

Undervisning:
Årligt 9 moduler á 3 dage som eksternat. Fredag, lørdag og søndag, kl. 09-17.

Uddannelse i København og Randers.

Hildebrand Instituttet
Øster Løkke, Løkkevej 40, 7620 Lemvig
Leder: Vivian Hansen
Tlf. 41 18 14 81
vh@viha.dk
www.hildebrandinstituttet.dk

Grundlæggende psykoterapeutisk tilgang:
Systemisk og psykodynamisk reference, hvor viden om personlighedsstrukturerne offer, krænker, overachiever og borderline er basis. Der undervises i tilknytningsteori og hvordan hjernen udvikler sig i barnets samspil med omsorgsmiljøet

Uddannelsen giver kompetencer indenfor:
Psykoterapeutisk arbejde med omsorgssvigt, overgreb og traumer, personlighedsforstyrrelser og selvdestruktiv adfærd

Undervisere:
Psykoterapeuter med en baggrund som psykolog, socialrådgiver og pædagog

Undervisning:
Hverdage som internat i moduler af 3 og 4 dage

IFUAM
Badstuegade 3,  6100 Haderslev
Leder: Arne Jakobsen
Tlf. 29 61 86 04
kontakt@ifuam.dk
www.ifuam.dk
 

Grundlæggende psykoterapeutisk tilgang:
Oplevelsesorienteret psykoterapi med udgangspunkt i de humanistiske teorier. Klientcentreret terapi, gestaltterapi, kognitiv terapi, kropslig opmærksomhed

Uddannelsen giver kompetencer indenfor:
Behandling af misbrug og andre personlighedsmæssige problemstillinger for såvel enkeltpersoner, par, familier og grupper

Undervisere:
Psykoterapeuter og psykologer

Undervisning:
Moduler, primært fra torsdag til søndag med overnatning.

ID Academy – Silkeborg
Hattenæs 7, 8600 Silkeborg
Leder: Pernille Jackson
 Tlf. 36 96 08 28
pernille@idacademy.email
www.idacademy.dk
 

Grundlæggende psykoterapeutisk tilgang:
Funderet på et integralt perspektiv og inkluderer de bedste metoder fra forskellige psykologiske og psykoterapeutiske retninger. Der arbejdes med forskellige terapeutiske retninger: Adfærdspsykologisk, kognitivt, systemisk, psykodynamisk, eksistentialistisk, humanistisk, og transpersonlig.

Uddannelsen giver kompetencer indenfor:
Behandling af lavt selvværd, dårlig selvtillid, utilfredsstillende sociale roller og samspilsmønstre, parforholds- og familieproblemer og kriser, stress, posttraumatisk stress efter chok og traumer mm.

Undervisere:
Psykoterapeuter og specialister

Undervisning:
6 moduler om året à 4 dage, fra torsdag kl. 15.00 til søndag kl. 16.00

IPSICC – International Psychotherapeutic School in Christian Culture
Rådyrvej 28,  8382 Hinnerup
Leder: Vibeke Møller
Tlf. 29 89 14 31
vibeke@ipsicc.org
http://www.ipsicc.org/
The Kempler Institute of Scandinavia Aps
Kursussted: Stegmannsgade 1, 8900 Randers
Leder: Lasse McCraie, Henrik Reinholdt Nielsen
Tlf. 40 41 16 14
lasse@kempler.dk
www.kempler.dk
Life Academy ApS
Norddigesvej 2, 8240 Risskov
Leder: Christina Taabbel
Tlf. 42 42 71 70
info@lifeacademy.dk
www.lifeacademy.dk
Nordisk Institut for Psykoterapi
Enggårdsgade 68, 9000 Aalborg
Leder: Inge Farup
Tlf. 20 77 70 91
nordiskpsykoterapi@gmail.com
www.nip-psykoterapi.dk
Uddanner også på Færøerne
Psykoterapeutisk Institut • Århus • Kbh
Søndergade 64, 8000 Aarhus C
Leder: Niels Møller
Tlf. 70 21 31 40
info@piaa.dk
www.piaa.dk
 

Grundlæggende psykoterapeutisk tilgang:
Relationsorienteret grundsyn. Psykoynamisk personligheds- og udviklingspsykologiske optik. Humanistisk eksistentielt værdigrundlag og oplevelsesorienteret terapeutisk tilgang – i en relationelt orienteret familieterapeutisk ramme.

Uddannelsen giver kompetencer indenfor:
Psykoterapeutisk og relationelt arbejde med individuelle, par og familier.

Undervisere:
Psykoterapeuter med en grunduddannelse som psykolog, psykiater, pædagog, socialrådgiver.

Undervisning:
Fredag, lørdag og søndag, kl. 10-17.

Psykoterapeutuddannelsen A/S
Velling Kollervej 4, 8654 Bryrup
Leder: Kai Andersen og Torben Thaulow
Tlf. 25 15 38 58
adm@psud.dk
www.psykoterapeutuddannelsen.com
Specular
Trøjborgvej 2D,  8200 Aarhus N
Ledere: Anny Haldrup, Hanne Thorup,
Dagmar Møller Kristensen
Tlf. 86 10 07 73
info@specular.dk
www.specular.dk
 

Grundlæggende psykoterapeutisk tilgang:
Specularmetoden er funderet i mindfulness traditionen og i psykodynamisk, humanistisk og kropsorienteret psykologisk teori og forskning.

Uddannelsen giver kompetencer indenfor:
Arbejdet med alle dele af mennesket:  krop, følelser, tanker og udtryk. Opkvalificering af praksis i arbejdet med andre mennesker.

Undervisere:
Psykoterapeuter og psykologer

Undervisning:
Kurser á 3-5 dages varighed i tidsrummet kl. 9-16

Vedfelt Instituttet
Lindbjerg Allé 14, 8766 Nørre Snede
Ledere: Lene Vedfelt og Torben Hansen
Tlf. 61 33 06 40
vedfeltmail@gmail.com
www.vedfelt.dk
 

Grundlæggende psykoterapeutisk tilgang:
Integrerer psykoterapiens hovedskoler med ny forskning i ubevidst intelligens. Du lærer at bruge det ubevidste i den terapeutiske samtale og i fornemmelsen for sammenhænge mellem krop, drømme og kreative udtryk.

Uddannelsen giver kompetencer indenfor:
Parforhold, livsovergange, personlig udvikling selvværd, retning i livet, sorgproces, eksistentielle og spirituelle problemstillinger, stressreduktion og traumebehandling. Udviklingsprocesser ved tidlig skade.

Undervisere:
Psykoterapeuter og psykologer

Undervisning:
En kombination af weekend og hverdage.

WIOL – Institut for Systemisk og Narrativ teori og praksis
Havgårdsvej 43, 8240 Risskov
Leder: Ole Nygaard og Winnie Ørting
Tlf. 20 64 00 65
wiol@wiol.dk
www.wiol.dk
 

Grundlæggende psykoterapeutisk tilgang:
Systemisk og narrativ teori og praksis. Undervisningen består af oplæg, øvelser, demonstrationer, klient- og supervisionstræning.

Uddannelsen giver kompetencer indenfor:
Privat praktiserende psykoterapi og undervisning.

Undervisere:
Psykoterapeuter med en baggrund som psykolog eller pædagog

Undervisning:
Hverdage kl. 9-16.

Yes2Life-Nordisk NLP Akademi
Nygade 31 B., 8600 Silkeborg
Leder: Inge Grethe Ludvigsen
Tlf. 20 12 14 13
inge@yes2life.dk
www.yes2life.dk
 

Grundlæggende psykoterapeutisk tilgang:
Integrerede metoder med basis i NLP, Next Generation NLP, Analytisk Psykologi, Spædbarnsterapi, Sandplay og Systemisk arbejde/familiekonstellationer.

Uddannelsen giver kompetencer indenfor:
Arbejdet med det hele menneske – adfærdsmæssigt, kognitivt, følelsesmæssigt, kropsligt og systemisk.  At arbejde med samtaler én til én, par, familier og grupper/virksomheder.

Undervisere:
Psykoterapeuter, psykolog eller andre med specialer, nationale og internationale

Undervisning:
5-7 moduler pr. år á 3 dages varighed. Nogle over weekend, nogle på hverdage. Undervisning fra 9:15 til 18:00 alle dage.

 

 

Hvilken uddannelse skal jeg vælge?

 

Som en hjælp til valg af uddannelse kan du overveje følgende:

– Hvad er dit mål med en psykoterapeutisk uddannelse?

– Hvilken grunduddannelse har du og har det betydning for dit valg af uddannelse?

– Vil du bruge din uddannelse i et fremtidigt job som selvstændig psykoterapeut?

– Kan du styrke din grunduddannelse og dit nuværende erhverv med en psykoterapeutisk uddannelse?

Det kan også være relevant at se på, hvor uddannelsesstederne ligger, og hvordan og hvornår de lægger undervisningen. Vælg evt. nogle stykker ud og læs om de enkeltes uddannelser på deres hjemmeside. Du kan også ringe og få en snak med en af deres medarbejdere eller melde dig til et informationsmøde.

Husk også at du kan spare op mod halvdelen af uddannelsesomkostningerne ved hjælp af den såkaldte bruttolønsordning. Læs mere her.

Du er altid velkommen til at kontakte os på kontakt@dpfo.dk eller 70 27 70 07