Fakta om evalueringen

Høje kvalitetskrav på uddannelserne er afgørende for sikre kompetente psykoterapeuter. Derfor er løbende evalueringer af psykoterapeutuddannelserne – for at sikre at de lever op til kvalitetskravene – helt afgørende.

Der findes i dag en lang række private uddannelsessteder, men omfanget, længden og kvaliteten på disse uddannelser varierer.

Samtidig er psykoterapeut en ubeskyttet titel. Det betyder, at man uden at have gennemgået en egentlig uddannelse i psykoterapi alligevel kan bruge titlen. Det kan få nogle uheldige konsekvenser for borgere og patienter.

Derfor blev der i 2004 for første gang fastlagt kvalitetskriterier for uddannelserne til psykoterapeut. De indbefatter både krav til omfang og drift, men særligt en række kvalitetskrav. Formålet med kriterierne var at sikre det faglige niveau på uddannelserne og dermed  højne det generelle niveau i faget psykoterapi. Til gavn for borgere og patienter.

Dansk Psykoterapeutforening indledte i 2007 et samarbejde med evalueringsfirmaet Reflektor, der på baggrund af kvalitetskriterierne udarbejdede et koncept for evaluering af de private psykoterapeutuddannelser. I denne vejledning kan du læse mere om kvalitetskravene i evalueringen.

Kun uddannelser, der er positivt evalueret efter dette koncept, kan godkendes og optages i Dansk Psykoterapeutforening.

 

Evalueringens 12 kvalitetskriterier

 1. Formål
 2. Optagelseskriterier
 3. Uddannelsens struktur og indhold
 4. Underviserne
 5. Undervisningsformer
 6. Eksamen/prøver/evaluering
 7. Eksterne censorer
 8. Fysiske faciliteter
 9. Intern kvalitetssikring
 10. Registrering af de studerende
 11. Organisation og ledelse
 12. Økonomi

Under hvert kriterium er der angivet et eller flere forhold, som uddannelsen skal efterleve.