Tidligere udgivelser

Tidsskriftet udkom til og med 2013 under navnet Psykoterapeuten. Her kan du læse nogle af de tidligere udgaver, som rækker tilbage til 2008