Lene Schmidt

Næstved
Psykoterapeutgruppen
Adresse

Brogade 2a, st. tv. - 4700 Næstved

Telefon

53603882

Profil

Præsentation

Terapiens formål er, at støtte og hjælpe dig med at få indsigt i og forstå dig selv bedre og derigennem opnå større livskvalitet.
I terapien undersøger vi sammen, hvad der er vigtigt for dig at arbejde med her og nu.
Vi er nysgerrige på det du føler, tænker og sanser, og undersøger hele tiden, hvordan det er for dig. På den måde kan du få en større indsigt i den du er, med afsæt i det, som giver mening for dig.
Terapien er en fordybende proces, hvor du er i centrum og du får mulighed for at arbejde konkret med dine følelser, blokeringer, handlemønstre og sansninger i kroppen. Den øgede selvindsigt giver nye muligheder for erkendelse, accept, mod og energi til forandring og udvikling.
Du kan benytte dig af psykoterapi alene eller sammen med dine nærmeste; din familie eller din partner.
Mit udgangspunkt er en eksistentiel, oplevelses – og relationsorienteret terapiform, der tager udgangspunkt i de tanker og følelser der opstår i dig undervejs.

Der kan være mange forskellige grunde til at henvende sig, men nogle af de områder du kan arbejde med er:

følelsen af ensomhed,
følelsen af utilstrækkelighed
ikke at kunne sige til og fra,
følelsen af ikke at høre til, eller føle sig forkert
at sidde fast i gamle reaktions- og handlemønstre
vanskeligheder i relation til andre mennesker
angst
tristhed
usikkerhed
lavt selvværd.
stress
Andre årsager kan være mere akut opståede, som fx ved tab af nær relation, ved skilsmisse m.m.
Måske er du blot blevet nysgerrig på dig selv, og har et ønske om personlig udvikling. At du ønsker mere livskvalitet eller har fået mod på at arbejde med egne reaktionsmønstre og måder at være i dine relationer på, så du skaber mere balance i dit liv.

For nogle, vil enkelte samtaler være nok, for andre vil det være givtigt med flere samtaler, alt efter den situation du står i.

Terapeutiske Behandlinger
 • Angst
 • Ensomhed
 • Personlig udvikling
 • Relationsproblematikker
 • Selvværdsproblematikker
 • Skilsmisse
 • Sorg/tab
 • Stress
 • Tristhed
Terapiformer
 • Eksistentiel terapi
 • Familieterapi
 • Individuel terapi
 • Oplevelsesorienteret psykoterapi
 • Parterapi
 • Relationsterapi