Stress, traumer og hypo-respons

Psykoterapeut (MPF) Merete Holm Brantbjergs speciale er stress og traumer, ud fra en psykomotorisk og systemorienteret metode. Hendes dybdegående arbejde med ”hypo-tilstande” er lige nu relevant og aktuelt i tiden med corona. Du kan få fri adgang til det hele her – i artikel, præsentation, interview og podcasts.

Psykoterapeut (MPF) Merete Holm Brantbjerg har udgivet en artikel i det internationale tidsskrift “Body, Movement and Dance in Psychotherapy”. Artiklen præsenterer essensen af Merete Holm Brantbjergs mangeårige arbejde med at inkludere og forstå hypo-respons som del af traumeterapeutiske processer.

Artiklen er på engelsk og helt ekstraordinært til fri download hele juni måned 2020.  Så skynd dig inden tilbuddet løber ud.

 

Merete Holm Brantbjergs speciale er arbejdet med stress og traumer, ud fra en psykomotorisk og system-orienteret metode, også kaldet ”Relationel Traumeterapi”. ”Hypo-respons” er en forsvarsmekanisme i  muskulaturen. Muskler kan give op, blive præget af lavt energiniveau – vi mister adgang til de impulser og følelser, som er knyttet til den pågældende muskel.  Modsat står forsvarsmekanismen ”hyper-respons”, hvor muskulaturen er spændt op,  impulser og følelser bliver holdt tilbage, kontrolleret.

I forhold til de to muskelmønstre, så er Merete Holm Brantbjergs erfaring, at der er udviklet mange brugbare metoder til at arbejde med den velkendte hyper-responsive muskulatur, men i mindre grad med den hypo-responsive muskulatur. Målet i Merete’s metodik er at have fokus på begge tilstande, at få mere energi i hypo-respons, og mere slip i hyper-respons. Et forsvarsmønster består oftest af begge strategier, og det er derfor funktionelt at kende metoder til at arbejde med begge – for at støtte, at der kommer bevægelse i mønsteret.

Et væsentligt element i Merete’s arbejdsform er langsomt at opbygge energi i de hypo-responsive muskler, og derigennem genvinde kontakt til ressourcer, som kan anvendes til at møde udfordringer i arbejdet med stress og traumer. Hypo-responsive muskler skal trænes langsomt og småt, så de kan lære at beholde energi, tåle energiopbygning og opdage den livsenergi, der bor i musklen. Et kodeord her er nærvær – at lære at være nærværende i sin krop.

Hypoarousal eller kollaps er en mere omfattende opgivelsestilstand i det autonome nervesystem. Hypoarousal kan udløses, hvis vi bliver presset langt ud over, hvad vi kan mestre. Arbejdet med den ”lille opgivelse” i de hypo-responsive muskler er en metode, der gør det muligt at nærme sig et kollaps uden at falde ned i det. Det handler ikke om at forløse tilstanden af kollaps, det handler om at slutte fred med, at tilstanden findes og at opdage, at vi kan udvikle en relation til tilstanden – i stedet for at være identificeret med den. En måde at støtte denne mulighed er at bygge nærvær nok op i muskulaturen og nok kontakt her og nu til et andet menneske, så vi kan sidde på kanten af kollapset og have opmærksomhed på det.

En interessant tænkning og metode i disse dage, hvor situationen med corona påvirker og rammer mange mennesker.

Artiklen fra tidsskriftet “Body, Movement and Dance in Psychotherapy”, som du finder her på dette link, beskriver teori og metode omkring hypo-respons, og præsenterer også to cases, hvor metoden bruges aktivt.

Download artiklen her:

 

‘Widening the map of hypo-states: a methodology to modify muscular hypo-response and support regulation of autonomic nervous system arousal’  (til og med juni 2020).

 

 

 

Derudover kan du finde mere information og høre meget mere om Meretes arbejde med hypo-tilstande i følgende præsentation, interview og podcast’s:

 

Ny præsentation fra Facilitator’s day – The Embodiment Conference
Ud over artiklen har Merete Holm Brantbjerg den 30. maj 2020 deltaget i en online-konference, sammen med andre internationale og anerkendte oplægsholdere i traumefeltet.

Over 1000 deltagere fra hele verden deltog ved Meretes præsentation:
”Hypo-response – a hidden challenge in coping with stress and trauma”.
Se præsentationen her på Vimeo

 

Interview på O’Radio med Michael Ostrolenk
I juni måned 2020 blev Merete Holm Brantbjerg interviewet af Michael Ostrolenk om Relationel Traumeterapi – med specielt fokus på arbejdet med hypo-tilstande.
Se interview på YouTube

 

Podcasts om at arbejde med hypo-tilstande
På Soundcloud kan du høre 5 podcast – 4 på engelsk, 1 på dansk – om hypo-tilstande og udviklingen af metodikken i Relationel Traumeterapi.
Lyt til podcast på Soundcloud