Bruttolønsordning

Hvis det ikke er muligt for dig at få din psykoterapeutuddannelse betalt gennem din arbejdsplads, kan du – hvis uddannelsen er relevant for dit arbejde – gøre brug af den såkaldte bruttolønsordning.

Via bruttolønsordningen kan din arbejdsgiver betale uddannelsen og modregne udgiften i din bruttoløn. Det koster derfor ikke din arbejdsgiver penge. Du betaler uddannelsen selv, men sparer penge i skat. På den måde sparer du op mod halvdelen af udgiften til uddannelsen.

 

Betingelser for en bruttolønsordning

  • Aftalen skal være inden for rammerne af de gældende regler, fx de overenskomster, der regulerer ansættelsen.
  • Aftalen skal indebære en reel fremadrettet nedgang i din kontante løn.
  • Den aftalte lønomlægning skal som udgangspunkt løbe over hele lønaftaleperioden eller som en tommelfingerregel i minimum 12 måneder.
  • Det skal være arbejdsgiveren, der stiller godet til rådighed. Du må altså ikke selv betale for godet og efterfølgende få refunderet udgifterne.
  • Nedgangen i din kontante løn skal være et på forhånd fastsat beløb, der ikke reguleres i takt med dit forbrug af godet eller med de løbende omkostninger for arbejdsgiveren.
  • Skattefri godtgørelse for kørsel, kost og logi, er ikke omfattet af disse regler.

 

Aftalen om bruttolønsordningen indgås direkte mellem arbejdsgiver og arbejdstager.

Den konkrete økonomi vil i hvert enkelt tilfælde bl.a. afhænge af ens marginalskatteprocent, studiegebyrets størrelse, fordelingen mellem parterne og over hvor lang tid studiegebyret fordeles. Under alle omstændigheder bør man kontakte sin lokale skattemyndighed for råd og vejledning.

Læs mere om bruttolønsordningen hos SKAT